Inför CSDDD – här är hållbarhetschefens bästa tips

CSDDD Telia var tidiga med att genomföra due diligence-processer kopplat till miljö och mänskliga rättigheter. Inför EU:s krav på obligatorisk due diligence ger Telias hållbarhetschef Sara Nordbrand sina bästa råd till företag som vill komma igång med arbetet.

Inför CSDDD – här är  hållbarhetschefens bästa tips
Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Telia. Foto: Pressbild Telia/ Adobe Stock.

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv, Corporate Sustainability Due Diligence Directive eller CSDDD, som ska ställa krav på företag att granska sina leverantörskedjor. Syftet med reglerna är företag ska identifiera, hantera och åtgärda negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Exakt hur direktivet ska se ut är ännu inte klart, men förhoppningen är att det ska implementeras i svensk lag mellan 2024 och 2026.

Men redan idag arbetar många företag med due diligence på frivillig basis. Telekombolaget Telia påbörjade arbetet redan 2014 i samband med avslöjanden om hur Telia samarbetade med diktaturer i Centralasien. Det uppger Telias hållbarhetschef Sara Nordbrand.

– Frågor kopplat till mänskliga rättigheter och antikorruption fick ett helt annat utrymme när problemen i Centralasien upptäcktes, säger hon till till Miljö & Utveckling.

Så arbetar Telia med due diligence

Avslöjandena fick Telia att lämna alla sina marknader i Centralasien och arbeta aktivt för att minimera sina risker i leverantörsleden. Sara Nordbrand berättar att Telia började genomföra miljörevisioner i leverantörsledet, både i Centralasien och på marknaderna i Sverige. Detta genom så kallade Code of Conduct audits, på svenska uppförandekoder, som bygger på bland andra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt OECD:s riktlinjer.

– Det täcker in miljöaspekter, mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor, ansvarsfullt företagande, vilka under åren har utförts både av interna och externa revisorer. Fokus ligger på ett systematiskt kvalitetsarbete inom hållbarhet, säger hon.

Har infört visselblåsarfunktion

Sara Nordbrand berättar vidare att arbetet utvecklades genom att Telia utvidgade och formaliserade due diligence-processen till att bli en obligatorisk del i företagets leverantörsutvärderingsprocess.

– Utgångspunkten är vår väsentlighetsanalys där vi undersöker hur vi riskerar att påverka människor och planeten givet vår verksamhets natur och vår geografiska närvaro. Vi ser även på finansiella aspekter, men agerar oavsett finansiell risk, om risken för negativ påverkan är hög, säger hon.

Vidare säger hon att det är viktigt att arbeta löpande med due diligence, och lyfter omvärldsbevakning, information från medie – och forskningsrapporter, uppförandekoder samt Telias visselblåsarkanal ”Speak up” som viktiga bevakningskanaler.

– Utöver det är samarbeten med väl valda intressenter och expertorganisationer centrala för att fånga upp frågor och problem i tid, samt finns bra angreppssätt när vi sätter upp strategier och handlingsplaner, säger hon.

Råd till företag vill komma igång

Till andra företag som vill komma i gång med arbetet ger hon rådet att börja med att identifiera de väsentliga riskerna, säkra bra omvärldsbevakning, skapa kunskap hos medarbetarna och säkerställa att det finns bra informationskanaler in i bolaget. Därtill säger hon att det är viktigt att integrera frågorna för att kunna fatta välgrundade beslut.

– Integrera frågorna in i företagets övergripande riskhanteringsmodell så att dessa frågor kommer in i ledningens och styrelsen löpande bedömning av, och beslutsfattande kopplat till, risknivåer för bolaget. När du agerar på dina risker – samarbeta med andra för att lära, koppla samman resurser och vinna påverkanskraft. Vi samarbetar med flertalet branschorganisationer inom telekombranschen för att dra nytta av andras lärdomar, säger hon.

Vilka är de största utmaningarna?

– Tar vi leverantörskedjan så varierar nivån av påverkansmöjlighet beroende på hur viktig du är i sammanhanget. Ibland är vi stora, ibland små. Här kommer lagkraven bli väldigt viktiga för att få till bredare förändringar. Problem längre ner i leverantörsledet – och transparens kring hur kedjan ser ut – är också en utmaning i vår bransch. 

 Vilka är fördelarna? 

– Vilket företag vill inte ha koll på sin omvärld och sina risker? Det ger oss en trygghet och vi ser att vi bidrar till en sundare värdekedja både för miljön och de som arbetar i den.

Hur ser du på de kommande due diligence-kraven från EU?

– Vi välkomnar EU:s initiativ för vi tycker inte att det ska vara frivilligt att jobba med due diligence kopplat till människor och miljö. Många företag jobbar med detta idag och det är på tiden att detta nu blir standardiserat, säger hon.

Slutligen uppger Sara Nordbrand att nästa steg i Telias arbete med att identifiera, bedöma och agera på risker i företaget är att undersöka hur tekniska lösningar kan hjälpa till i arbetet.

– Man kan inte göra allt men man vill att det man gör är det mest väsentliga. Likaså stärker vi olika typer av samarbeten just nu för att öka påverkansmöjligheterna och höja kunskapsnivåerna inom och utanför bolaget, i dialog med kunder och leverantörer.

Fakta

6 råd för due diligence inom miljö och mänskliga rättigheter

  1. Identifiera de väsentliga riskerna
  2. Säkra bra omvärldsbevakning
  3. Skapa kunskap hos medarbetarna
  4. Säkerställ att det finns bra informationskanaler in i bolaget.
  5. Integrera frågorna in i företages övergivande riskhanteringsmodell. Det är viktigt för att ledningen och styrelsen kan göra en löpande bedömning av, och beslutsfattande kopplat till risknivåer för bolaget.
  6. Samarbeta med andra för att lära och vinna påverkanskraft.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.