Industrins miljöskydd minskade en miljard kronor

Den svenska industrin minskade sina utgifter för miljöskydd med nära en miljard kronor under 2006 jämfört med året innan. Nästan hela minskningen beror på lägre nivå av investeringar. Störst var minskningen inom energibranschen som trots detta är en bransch med stora utgifter för miljöskydd. Det rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Miljöskydd definieras av SCB som aktiviteter som förebygger, reducerar, eller eliminerar föroreningar eller annan försämring av miljön.

De totala miljöskyddskostnaderna inom svensk industri uppgick under 2006 till drygt 8,6 miljarder kronor. Investeringarna stod för 3 miljarder och de löpande kostnaderna för 5,6 miljarder. Miljöskyddskostnaderna minskade därmed med 900 miljoner kronor jämfört med 2005, en reducering med drygt 9 procent.

Minskningen beror nästan enbart på en lägre nivå av investeringar då de löpande kostnaderna för miljöskydd befinner sig på samma nivå som för 2005.

En stor del av de minskade investeringarna kan förklaras med minskade investeringar inom energibranschen. Under 2006 investerade branschen knappt 700 miljoner kronor i miljöskydd vilket innebär en halvering av beloppet jämfört med 2005. Branschen har under de senaste åren gjort mycket stora investeringar för miljöskydd med belopp mellan 1 till 1,5 miljarder kronor. Trots de lägre investeringarna är energibranschen tillsammans med massa- och pappersbranschen de som hade de största utgifterna för miljöskydd under 2006.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.