Industrin: Så ska kompetensbehovet säkras

ARBETSMARKNAD Dagens gröna industrisatsningar kräver kompetenta medarbetare – samtidigt påpekas ett akut behov av kompetensförsörjning. Industriarbetsgivarna har nu presenterat sju reformförslag som ska råda bot på personalbristen.

Industrin: Så ska kompetensbehovet säkras
Foto: Adobe stock.

Sammantaget förväntas industrin generera 50 000 nya arbetstillfällen över hela landet under de kommande åren. Samtidigt förväntas var fjärde anställd inom basindustrin gå i pension under de kommande tio åren, medan antalet elever som examineras från gymnasieskolans industritekniska program är mindre än hälften av det antal som behövs för att möta industrins rekryteringsbehov.

Det förutspås att tillgången på industriteknisk kompetens kommer att minska med 40 procent fram till 2035.

– Basindustrins investeringar för klimat och framtida konkurrenskraft riskerar att tappa fart om inte fler unga får upp ögonen för de nya högteknologiska industrijobb som nu skapas. Det är viktigt att nå ut om den moderna basindustrin. Den som väljer att utbilda sig och arbeta inom basindustrin bidrar till den gröna omställningen och här skulle fler kvinnor till basindustrin kunna göra stor skillnad, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, i en kommentar.

Här är Industriarbetsgivarnas sju förslag:

  1. Dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov
  2. Stärk yrkesprogrammens koppling till industrin
  3. Se över gynmasieskolans programstruktur
  4. Ge fler tillgång till yrkesvux
  5. Skapa fler platser på yrkeshögskolan
  6. Vårda omställningsstudiestödet
  7. Underlätta för kompetensförsörjning genom utländsk arbetskraft

– Industriarbetsgivarna har identifierat sju förslag som kan göra skillnad för kompetensförsörjningen. Det handlar att stärka yrkesprogrammens koppling till industrin såväl som fler utbildningsplatser och att underlätta för utländsk arbetskraft, avslutar Per Hidesten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.