Industriklivet breddas till hela samhället

Klimat Regeringens satsning på Industriklivet breddas från och med januari i år. Nu är det möjligt att söka stöd för strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i samhället i stort.

Industriklivet breddas till hela samhället
Foto: Stock Adobe.

Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till att utveckla innovativa lösningar för att minska processrelaterade utsläpp av växthusgaser inom industrin och sedan 2019 även till tekniker för så kallade negativa utsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det kan handla om förstudier, forsknings- och pilotprojekt samt investeringar i olika åtgärder.

Samhällets klimatomställning

Men från och med januari breddas nu satsningen till att även omfatta stöd till så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till hela samhällets klimatomställning.

Därmed knyter satsningen an till strategin för cirkulär ekonomi som ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen.

– Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället. Det kan exempelvis vara nya lösningar inom batterier, biodrivmedel, plaståtervinning eller vätgas, säger Anna Thorsell på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Krävs innovation

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad, menar Energimyndigheten. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar.

– I omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi har industrin en stor roll. Både genom att minska sina egna utsläpp och genom att framställa produkter från förnybara råvaror som därmed ersätter fossila råvaror, kommenterar Anna Thorsell.

För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.