Individuell mätning av värme och vatten dröjer

Energi Regeringen skjuter upp beslutet om att införa krav på att förbrukning av värme och vatten mäts i varje lägenhet. Istället får Boverket utreda frågan en gång till.

Individuell mätning av värme och vatten dröjer
Martina Huber/Regeringskansliet

− Regeringen kommer i nuläget inte att införa en ny reglering för att mäta värme och varmvatten i lägenheter. Däremot får Boverket i uppdrag att se om ändrade ekonomiska förhållanden kan innebära skäl för att i framtiden införa individuell mätning av värme och varmvatten på lägenhetsnivå, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Boverket har tidigare haft i uppdrag av regeringen att utreda i vilka fall man ska införa krav på individuell mätning på lägenhetsnivå för värme och varmvatten i flerfamiljshus. Metoden ingår som en del i EU:s energieffektiviseringsdirektiv och ska genomföras om det är ”kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart”. Boverkets slutsats var att man inte bör införa några krav på mätning på lägenhetsnivå.

Regeringen följer nu Boverkets bedömning, men ger också Boverket i uppdrag att under de närmaste tre åren följa upp och utreda om det finns skäl att framöver införa krav på mätning av på lägenhetsnivå i Sverige. Slutsatserna ska redovisas till regeringen senast den 2 maj varje år.

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier stödjer regeringens beslut.

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan måste vara att minska byggnadernas energibehov och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav måste tvinga på fastighetsägarna en viss typ av mätutrustning, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.