nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Individuell mätning av värme och vatten dröjer

Regeringen skjuter upp beslutet om att införa krav på att förbrukning av värme och vatten mäts i varje lägenhet. Istället får Boverket utreda frågan en gång till.

Ibrahim Baylan (S), energiminister.
Ibrahim Baylan (S), energiminister. FOTO: Martina Huber/Regeringskansliet
  • Annons 1

− Regeringen kommer i nuläget inte att införa en ny reglering för att mäta värme och varmvatten i lägenheter. Däremot får Boverket i uppdrag att se om ändrade ekonomiska förhållanden kan innebära skäl för att i framtiden införa individuell mätning av värme och varmvatten på lägenhetsnivå, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Boverket har tidigare haft i uppdrag av regeringen att utreda i vilka fall man ska införa krav på individuell mätning på lägenhetsnivå för värme och varmvatten i flerfamiljshus. Metoden ingår som en del i EU:s energieffektiviseringsdirektiv och ska genomföras om det är ”kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart”. Boverkets slutsats var att man inte bör införa några krav på mätning på lägenhetsnivå.

Regeringen följer nu Boverkets bedömning, men ger också Boverket i uppdrag att under de närmaste tre åren följa upp och utreda om det finns skäl att framöver införa krav på mätning av på lägenhetsnivå i Sverige. Slutsatserna ska redovisas till regeringen senast den 2 maj varje år.

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier stödjer regeringens beslut.

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan måste vara att minska byggnadernas energibehov och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav måste tvinga på fastighetsägarna en viss typ av mätutrustning, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.