Importerade kläder en miljöbov

Närmare nio ton nonylfenol läcker varje år ut i svenska vatten uppger Naturskyddsföreningen och Svenskt Vatten i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter. Detta på grund av att stora mängder kläder med höga halter av nonylfenoletoxylat importeras till Sverige. Nonylfenoletoxylat bryts ned till nonylfenol som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och hormonstörande för fiskar och groddjur. Då det inte finns något system som helt renar vattnet från nylfenol har det under flera år hittats höga halter av kemikalien i svenskt avloppsvatten. Utanför EU används kemikalien nonylfenoletoxylat i tvättprocessen av textilier. Det gör att när textilierna sedan tvättas fäller kläderna giftet i tvättvattnet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.