IMF: Så stora är de svenska bankernas klimatrisker

Ekonomi Enligt en ny rapport från IMF har svenska banker en relativt hög exponering för klimatrelaterade risker. Rapporten betonar vikten av att svenska myndigheter nu vidtar åtgärder för att hantera dessa risker och minska bankernas sårbarhet för klimatförändringar.

IMF: Så stora är de svenska bankernas klimatrisker

En ny rapport från Internationella valutafonden (IMF) visar på betydande klimatrelaterade finansiella risker i Sverige och uppmanar svenska myndigheter att vidta åtgärder för att stärka tillsynen på detta område.

Rapporten, med titeln ”Sweden: Financial Sector Assessment Program–Technical Note on Supervision and Disclosure of Climate-Related Risks”, analyserar svenska banker och andra finansiella institutioners utsatthet för klimatrelaterade risker, samt hur väl svenska myndigheter hanterar dessa risker genom sin tillsynsverksamhet.

IMF påpekar i rapporten att svenska banker har en relativt hög exponering för klimatrelaterade risker, bland annat på grund av vår stora utlåning till sektorer som kan påverkas negativt av klimatförändringar, såsom energi- och fastighetssektorn. IMF uppmanar därför svenska myndigheter att vidta åtgärder för att öka transparensen kring klimatrelaterade finansiella risker och integrera hållbarhetsfaktorer i tillsynsprocessen för att stärka Sveriges motståndskraft mot klimatförändringar.

Rapporten framhåller också behovet av att stärka Sveriges anpassningskapacitet för att minska risken för ekonomiska förluster till följd av klimatförändringar. Rapporten betonar också vikten av att öka transparensen kring klimatrelaterade finansiella risker och att integrera klimatrelaterade faktorer i riskbedömningsprocesser för att minska risken för ekonomiska förluster.

IMF rekommenderar också att Sverige bör fortsätta att stärka sin klimatpolitik, inklusive genomförandet av en koldioxidskatt och ökade investeringar i förnybar energi och energieffektivitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.