Ikea: Minskade utsläpp trots fortsatt kolanvändning

Hållbarhetsredovisning Ikea har minskat sitt totala klimatavtryck sedan 2016, men fortfarande används kol och inom vissa områden ökar utsläppen. Andreas Rangel Ahrens, som leder Ikeas globala klimatagenda, förklarar den senaste hållbarhetsrapporten.

Ikea: Minskade utsläpp trots fortsatt kolanvändning
Andreas Rangel Ahrens.

Trots att Ikea ökat sin försäljning med 10 procent sedan 2016, har klimatavtrycket minskat med 12 procent i hela värdekedjan under samma tidsperiod. Jämfört med 2021 har klimatavtrycket minskat med fem procent.

Enligt Andreas Rangel Ahrens, som leder Ikeas globala klimatagenda, beror minskningen på en kombination av framsteg.

– De viktigaste delarna är att vi ökat mängden förnybar energi, att vi har blivit bättre på att energieffektivisera produkterna i användningen samt att vi har tagit kliv framåt i hur mycket växtbaserad mat vi säljer till kunderna, säger han.

Och det är i absoluta tal?

– Det är i absoluta tal, vilket är den totala mängden växthusgaser som släpps ut. Tittar vi i relativa tal, där vi jämför med volymen av produkter vi tillverkar, har vi minskat med 20 procent sedan 2016. Men man kan ha en relativ minskning, och samtidigt öka de totala utsläppen. Därför vill vi inte räkna i relativa tal.

Ytterligare framsteg som Andreas Rangel Ahrens nämner utifrån hållbarhetsrapporten är etableringen av nya cirkulära tjänster, stärkta sociala mål samt bättre rapportering av luftföroreningar.

– Vi är nu ett av de första företagen som rapporterar hur mycket luftföroreningar som genereras över en hel värdekedja. Tidigare har företag främst rapporterat från enskilda produkter. När vi börjat mäta detta kan vi nu också sätta mål, säger han.

Överväger att ansluta sig till SBTi:s nettonoll-standard

Att Ikea minskat sitt klimatavtryck med 12 procent jämfört med 2016, innebär att Ikea nu är nära målet för 2030 som är att minska utsläppen i absoluta tal med minst 15 procent. Med andra ord är det sannolikt att Ikea lyckas nå målet redan innan 2030.

Och i sin hållbarhetsrapport skriver Ikea att man ”för närvarande utvärderar affärskonsekvenserna av SBTi:s nettzero-standard”. Om Ikea väljer att ansluta sig kommer de att behöva nå en 90- till 95-procentig utsläppsminskning i absoluta tal till år 2050. De fem till tio procenten som blir kvar måste neutraliseras genom koldioxidinfångning.

– Under tiden vi gör det så fortsätter vårt arbete med att minska våra utsläpp så mycket som möjligt Det viktiga att nämna är att vi har kommit långt, men fortfarande har mycket kvar att göra. Vi tittar på kortsiktiga, mellansiktiga och långsiktiga agendor. Vi har lyckats med mycket av det kortsiktiga, så nu kommer nästa våg av mer långsiktiga aktiviteter som vi driver. Bland annat utfasningen av kol, säger han.

Hur går det där?

– Tidigare har vi varit uppe på 12 procent, nu är vi nere på fem procent. Nu är det bara några stora leverantörer kvar. Målet är att vi ska ha fasat ut kol helt till 2025, säger han.

Samtidigt som Ikea:s hållbarhetsrapport visar att hållbarhetsarbetet – sett till helheten – går framåt, visar den också att det backar inom vissa områden. Det går bland annat utläsa i den del av rapporten som beskriver utsläppen av växthusgaser inom Scope 3, alltså utsläppen som sker utanför Ikeas egen verksamhet.

Även om det på totalen visar en positiv trend, har utsläppen från vissa områden ökat. Bland annat har utsläppen från materialen som används i Ikeas produkter ökat mellan 2016 och 2022.

– Ja, där ser vi att utsläppen ökar. Det handlar om att inte bara vi, utan hela samhället måste vara med och ställa om. Det är enorma förflyttningar som måste ske, med stora infrastrukturfrågor som måste lösas inom bland annat sjöfarten och stålindustrin, säger Andreas Rangel Ahrens.

Hur ser du på Ikeas ansvar att driva på den utvecklingen?

– Det är viktigt att vi gör vår röst hörd och har en ambitiös och faktabaserad klimatagenda. Vi jobbar tillsammans med partners, andra företag samt trycker på de förflyttningarna vi vill se i samhället. Och vi ser att det är väldigt mycket som händer, säger han.

Vidare säger han att Ikea, likt många andra företag, jobbar med kortsiktiga, mellansiktiga och långsiktiga åtgärder och mål.

– I väntan på de här långsiktiga förflyttningarna, är det viktigt att vi ser till att de kortsiktiga åtgärderna sker, som ökningen av förnybar el till exempel, säger han.

Hur har det gått med hållbarhetsarbetet inom de ”skogliga” frågorna?

– Eftersom vi använder väldigt mycket skog har vi enorm potential att också binda och lagra koldioxid i skogen. Det är en viktig del för att nå nettonoll-utsläpp, men kommer att göras utöver våra egna utsläppsminskningar. Här är problemet att det inte finns någon etablerad standard för företag att mäta effekterna av det, säger han.

Han berättar vidare att Ikea varit engagerade i arbetet inom The Greenhouse Gas Protocol med att ta fram en sådan standard.

– Den kommer snart att slutföras. Så fort den är satt hoppas vi kunna mäta på ett trovärdigt och transparent sätt, men också veta exat vilken påverkan vi har på skogen, så vi kan förbättra oss och göra ännu mer inbindning och inlagring. Det är en väldigt komplex, men väldigt viktig del i vårt arbete, avslutar Andreas Rangel Ahrens.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.