IED bjuder in till olika tolkningar

Regeringen föreslår att ny lagstiftning som berör utsläpp från industrin inom EU:s industriemissionsdirektiv, IED, ska träda i kraft redan den 7 januari 2013. Men trots väntade positiva miljöeffekter jublar inte föreningen Kommunala Miljöchefer.

I ett yttrande skriver Kommunala Miljöchefer att de ser både för och nackdelar med att införa de nya reglerna så tidigt som i januari nästa år. Föreslagna ändringar kommer visserligen innebära positiva konsekvenser för miljön genom skärpta krav, men kommer också att innebära en ökad arbetsbörda på tillsynsmyndigheterna. Och den ökade arbetsbelastningen nämns mycket knapphändigt i regeringens proposition enligt föreningen. Tiden mellan beslut och ikraftträdande är kort och vägledning kring hur tillsynen ska gå till saknas inom fler områden, enligt Kommunala Miljöchefer. De befarar därför att miljönyttan av direktivet kan försenas.

”Vi ser, som vi skriver i yttrandet, positivt på förslaget då vi ser att det kan ge positiva miljöeffekter. Dock ser vi en fara i det faktum att tillsynsvägledning saknas inom flera viktiga områden. Det finns en stor risk för olika tolkningar vilket kan undergräva förtroendet för oss som utför den operativa tillsynen”, skriver ordförande Sven-Inge Svensson till Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.