IEA: Kraftig ökning av förnybar energi de kommande åren

Energi Det internationella energiorganet IEA meddelade progonsticerade tidigare i år att världen kommer att nå peak oil redan före år 2030. I en ny rapport målar man i dag upp sannolika scenarier för den extremt snabba tillväxten för ren energi.

IEA: Kraftig ökning av förnybar energi de kommande åren
Foto: Adobe Stock

Inför COP 28 presenterar det internationella energiorgandet IEA på tisdagen den årliga rapporten World Energy Outlook 2023. Här konstateras att energianvändningen kommer att förändras drastiskt fram till år 2030 och att förändringen drivs av den snabba tillväxten av ren energi som sol- och vindkraft, elbilar och värmepumpar.

IEA prognosticerar att det år 2030 kommer att finnas nästan tio gånger fler elbilar än nu, solkraft kommer att producera mer el än hela USA:s elsystem gör just nu och att nästan hälften av världens el kommer att komma från förnybar energi.

Enligt IEA:s prognoser kommer också koldioxidutsläppen från mänsklig energianvändning nå sin högsta nivå år 2025. Prognoserna bygger på, och förutsätter, den politik som förs i världens länder i dag. Om länderna uppfyller sina nationella energi- och klimatlöften i tid och fullt ut skulle framstegen inom ren energi ske ännu snabbare. Däremot räcker inte ländernas löften och åtgärder för att världen ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– Regeringar, företag och investerare behöver stödja övergången till ren energi snarare än att bromsa den. Det finns enorma möjligheter att ta till vara på, till exempel nya industriella möjligheter och jobb, ökad energisäkerhet, renare luft, universell tillgång till energi och ett säkrare klimat för alla, säger IEA:s verkställande direktör Fatih Birol i en kommentar.

Han påpekar också att det gamla antagandet att olja och gas representerar säkra och pålitliga energislag nu visat sig felaktigt och hänvisar till de pågående påfrestningarna och instabiliteten på världens traditionella energimarknader.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.