IEA: Efterfrågan på olja kommer stiga

Energi Världen törstar efter olja. Det visar IEA:s årliga rapport World Energy Outlook, som i år vittnar om stora motsättningar i det globala energisystemet.

IEA: Efterfrågan på olja kommer stiga
Mindre kolkraft och utsläpp. Foto: Adobe Stock

IEA har släppt sin årliga rapport World Energy Outlook, som förklarar världens energiläge.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt rapporten ligger dagsefterfrågan på olja runt 100 miljoner fat, och kommer öka med cirka en miljon fat varje år fram till 2025. Men efter det tros tillväxten börja avta, då elbilar och bränsleeffektivare fordon blir allt vanligare.

Under 2030-talet kommer oljeefterfrågan plana ut på riktigt. Men konsumtionen väntas inte avta inom de närmaste två decennierna. Det är grundscenariot i energiorganisationen IEA:s senaste rapport.

Efterfrågan på energi ökar

Enligt IEA:s prognos kommer energiförfrågan öka med 1,3 procent årligen. Detta om nuvarande politik fortsätter.

Fossila bränslen som gas och olja kommer stå för en stor del av ökningen och utsläppen av växthusgaser kommer fortsätta starkt uppåt, och nå sin topp 2040. Därefter kan de väntas avta.

Stora skillnader i världens energi

Just nu präglas energivärlden av enorma motsättningar. Välfungerande oljemarknader och växande spänningar mellan länder på grund av olja. Ökade växthusgasutsläpp och bristen på politiska styrmedel som kan minska dem.

Det finns också en klyfta mellan löften om energi för alla och bristen på tillgång till el för 850 miljoner människor runt om i världen. Samt förväntningarna på en snabb omställning till förnybara energislag, jämfört med de fossila kraftslag som biter sig fast i systemet.

I rapporten har IEA också tagit fram ett framtidsscenario som kan ske om världen följer Parisavtalet. För att lyckas med det måste snabba förändringar ske över hela världen, och utsläppen måste kraftigt minskas. Detta tror IEA kan göras genom smart teknik och förnyelsebara bränslen.

– Det enda som känns kristallklart i årets World Energy Outlook är att det inte finns en enkel lösning för att ställa om det globala energisystemet. Nya tekniker och bränslen kan få en stor påverkan inom olika sektorer i ekonomin. Men för att det ska hända behövs ett tydligt ledarskap från beslutsfattare, eftersom de har ett ansvar att agera och den största möjligheten att forma framtiden, säger IEA:s högste chef Fatih Birol.

El blir viktigare

IEA:s prognos visar att elektricitet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Om världens beslutsfattare lyckas med vad de lovat inom energiområdet, kommer el från vind och sol utgöra mer än hälften av energiproduktionen år 2040.

Detta är också vad som behövs för att nå 2-gradersmålet i Parisavtalet, då nästan all ny elproduktion måste komma från vind och sol.

IEA tror starkt på vindkraft

Europas satsning på vindkraft till havs hyllas i rapporten. Tekniken, som har potential att möta dagens elbehov flera gånger om, har väckt bland annat Kina och USA:s intresse.

Men trots det är världen fortfarande beroende av oljan från Mellanöstern.

USA och skifferoljan

Teknikutvecklingen har möjliggjort utvinning av skifferolja i USA. Om utvecklingen sker som beräknat kommer USA stå för 85 procent av den globala produktionsökningen av olja år 2030. USA kommer i framtiden också stå för 30 procent av ökningen av naturgas. År 2025 kan den totala amerikanska skifferproduktionen (olja och gas) överträffa den totala olje- och gasproduktionen från Ryssland.

– Skifferrevolutionen belyser att en snabb förändring i energisystemet är möjlig, när förändringen drivs av viljan att utveckla ny teknik och av starka marknadsincitament och storskaliga investeringar, säger Fatih Birol. Effekterna har varit slående. USA:s skiffer fungerar nu som en stark motvikt till ansträngningarna att hantera oljemarknaderna.

Den ökade amerikanska oljeproduktionen pressar ned OPEC-medlemmarnas och Rysslands andel av den totala oljeproduktionen, med 47 procent till 2030, från 55 procent i mitten av 2000-talet. Men oavsett vilken väg energisystemet tar, kommer världen behöva oljan från Mellanöstern under många år framöver.

Kolanvändningen ökar

Trots minskad förbränning av kol i USA och Europa så stiger den globala efterfrågan på kol för andra året i rad.

Framför allt är det Asien som fortsätter elda med kol, då Kina, Indien och Indonesien vill ha billiga energikällor för att säkra sina växande ekonomier.

Av världens totala energiproduktion kommer 38 procent från kol. För att minska utsläppen behöver man enligt IEA i förtid nedmontera kolkraftverk som byggts under de senaste 20 åren, alternativt fånga in och lagra koldioxid med CCS-teknik.

Med nuvarande politik kommer kolanvändingen öka med 20 procent till 2040.

Läs rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.