ICC: ”Skattelagstiftning hindrar effektiv klimatomställning”

NÄRINGSLIVET ICC Sweden, näringslivets världsorganisation, hävdar att skattelagstiftning hindrar företagens hållbarhetsambitioner. Nu presenterar de rekommendationer som ska förenkla klimatomställningen.

ICC: ”Skattelagstiftning hindrar effektiv klimatomställning”
Foto: Adobe stock.

ICC Sveriges Skattekommitté har undersökt hur den svenska skattelagstiftningen påverkar företagens arbete inom klimat och hållbarhet. De har nu identifierat fem områden där lagstiftningen inte stöder omställningen och ger rekommendationer om hur den kan uppdateras för att ge rätt incitament.

I rapporten sägs att skattelagarna har både positiva och negativa effekter. På den positiva sidan kan koldioxidpriser, som välutformade koldioxidskatter, driva företag att minska sina utsläpp och investera i klimatomställning. Å andra sidan behöver de svenska skattelagarna moderniseras för att bättre stödja klimat- och hållbarhetsinsatser, eftersom vissa utgifter som är viktiga för företagen inte får avdrag enligt nuvarande regler.

– Vi ser redan nu tecken på att dagens oklara och i många fall hämmande skatteregler gör att svenska multinationella bolag i stället väljer att genomföra klimatinvesteringar i länder som redan implementerat en mer supporterande lagstiftning. Våra rekommendationer visar att det finns flera områden där lagstiftningen behöver förbättras, för att fullt ut ta vara på företagens vilja att bidra till en snabb och effektiv klimatomställning, säger Yvonne Bertlin, Ordförande för ICC Sveriges Skattekommitté, i en kommentar.

Här är ICC:s rekommendationer i korthet:

  • Investeringar i hållbarhet, såsom klimatrelaterade forskningsprojekt i samarbete med andra aktörer såsom företag, regeringar och akademi, bör betraktas som avdragsgilla företagskostnader, oavsett om en sådan investering påvisbart kan generera framtida skattepliktig inkomst eller inte, och oavsett om betalningen ges i form av ett bidrag.
  • Investeringar i naturbaserade lösningar, såsom plantering av träd, bör vara avdragsgilla, oavsett om investeringen påvisbart kan generera framtida skattepliktig inkomst eller inte.
  • Företag som väljer en mer resurseffektiv metod när de bedriver sin verksamhet bör uppmuntras och inte avskräckas. Att välja en mer resurseffektiv metod bör inte diskvalificera ett företag från skatteavdrag i de fall där de annars skulle ha rätt till det. Dessutom kan lagstiftaren överväga att införa någon form av incitament för investeringar i miljöeffektivitetsåtgärder.
  • Omfattningen av FoU-aktiviteter som är berättigade till sänkta sociala avgifter bör klargöras och utvidgas för tydligt inkludera forskning och utveckling som rör programvara och digital innovation. Dessutom bör nivån på avdraget vara mer generös.
  • Samma sänkta momssats för reparationer bör gälla för alla produktkategorier som ett sätt att främja cirkularitet över olika sektorer. Även om ändringarna av skatten på vissa elektronikprodukter är välkomna, bör alla begagnade hushållsapparater och elektronik vara undantagna från skatten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste