Ica satsar på hållbara transporter

Ica kommer att sänka transporternas miljöpåverkan med 20 procent till år 2010 från år 2004 års siffror via ett ändrat distributionsnät.
– Vi ställer krav på våra transportörer att använda rätt bränsle, ha rätt motorstorlek och rätt däck, men också att personalen ska vara utbildad i sparsam körning, berättar Anders Torell, logistikdirektör på Ica.

Ica har jobbat en längre tid med att bli grönare. Det började för flera år sedan när ISO 14001 infördes på företaget.

– Den sätter ett antal krav på organisationen och har skapat en kultur av att mäta och följa upp. Miljöfrågor handlar om att göra saker effektivt och kraven är tuffare nu, säger Anders Torell.

När Ica växlar in på ett grönare spår så gör det skillnad nationellt. Icas transporter till och från butikerna står för 2–3 procent av transportflödena i Sverige. 300 miljoner kollin per år hanteras.

Ica arbetar på flera sätt med att få till en grönare distributionskedja. En del av arbetet är konkret och fokuserat på att lösa logistikproblem här och nu.

Jobbar med fyllda bilar

– Vi lägger alla varor i en egen distributionsbil. Det gör det lättare att arbeta med volymkonsolidering – det vill säga när vi ändå måste ut med en bil så ska den vara full, upplyser Anders Torell.

En annan del av arbetet kring hållbara transporter på Ica handlar om att använda och utveckla produkter som underlättar miljösmarta logistiklösningar. Till exempel har företaget använt nedsänkta bilar som möjliggör högre skåp. Det gör att dubbellastning av varor kan göras på ett helt annat sätt än i de traditionella bilarna, vilket betyder att färre bilar krävs för en viss transportvolym. Färre bilar i drift ger mindre utsläpp. Man ligger också långt framme på järnvägsfronten.

Strategiskt arbete

– Istället för att vänta på kombiterminalutredningen så tar vi fram en egen vagn som gör det möjligt att lasta om till lastbil på ett stickspår. Med den vagnen ligger brytpunkten på 20 mil, på längre sträckor än så blir det ekonomiskt fördelaktigt med järnväg, berättar Anders Torell.

Ica har också strategiskt lobbyarbete för effektivare transporter på Europanivå med i repertoaren. I det arbetet lyfter man gärna fram utvecklingsarbetet med Flexiwaggon som en möjlig lösning.

– Vi vill också ha 25-metersbilar i Europa, men framför allt arbetar vi för ett effektivare järnvägssystem och fungerande transportkorridorer, konstaterar Anders Torell.

Han har nyligen gått med i ECR, Efficient Consumer Response, ett europeiskt nätverk med dagligvaruföretag, som går igenom hela varuflödet och försöker gemensamt hitta konkreta förbättringsprojekt.

Företagen i nätverket lobbar sedan i första hand gentemot nationella regeringar och myndigheter. Ica har till exempel en representant i den svenska regeringens logistikforum.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.