I huvudet på nya miljökommissionären

Han är EUs nya miljökommissionär. Miljö & Utveckling träffade Janez Potočnik i Bryssel.

I huvudet på nya miljökommissionären

Den tidigare miljökommissionären har nu blivit två, du ansvarar för miljön och Connie Hedegaard tar hand om klimatfrågorna. Hur funkar det, med tanke på att frågorna är så sammankopplade?

– Självklart kommer jag att röra mig i klimatsfären och Connie kommer inte att kunna prata om klimatet utan att nämna vatten, mark och luft. Det innebär inte att vi kommer att gå in på varandras ansvarsområden utan att frågorna går ihop och att vi därför måste samarbeta när vi organiserar aktiviteter. Redan efter några dagar på mitt nya jobb så är jag säker på att det finns tillräckligt mycket jobb åt oss båda. Jag är också säker på att uppdelningen är den rätta. Innan blev konsekvensen att vissa frågor inom miljöområdet inte fick så mycket uppmärksamhet.

Vilka områden tänker du på?

– Biologisk mångfald, som är den andra sidan av klimatförändringen. Är vi oroliga för om liv försvinner från jorden eller är vi inte det? Det finns tydliga fakta som pekar på att vi inte har nått målen för 2010. 2010 är året för biologisk mångfald och det finns mycket vi kommer att behöva besluta om. Först europeiska mål och sen internationella mål på den globala konferensen i Nagoya. Sedan måste vi ta fram en strategi så att det inte bara blir vad utan också hur och när. Andra viktiga frågor är de som är vitala för alla levande varelsers överlevnad, som luft och vatten.

Hur kommer ditt arbete att påverka företagen?

– Min uppfattning är att vi måste skapa synergier mellan frågorna som rör dels ekonomi och konkurrens, dels miljömässig utveckling. Något som jag tycker är väldigt viktigt när vi pratar om kostnadsstrukturen för en produkt är att arbetskrafts- och kapitaldelen måste bli mindre jämfört med kostnaden för resurser. Det här är den viktigaste signalen för att skapa hållbarhet på lång sikt och det skifte jag vill gå mot. För mig är det tydligt att mycket av det jag vill fokusera på inte helt ligger i mina händer, utan i händerna på mina kollegor. Därför är det viktigt att få bra kontakt med kommissionärerna, inte bara Connie utan även de som arbetar med jordbruk, fiske, transport, industri och hälsa, alla områden som vi måste arbeta med horisontellt för att få ett holistiskt synsätt.

Vad tänker du mer göra för näringslivet?

– Jag vill också förstärka kunskapen som stödjer utvecklingen mot grön tillväxt. Jag funderar på att starta en grupp med rådgivare inom det här området. Vi måste också göra klart vad begreppet innebär, det handlar inte enbart om grön innovation och tekniska lösningar. Det är så klart viktigt, men vi måste också ta mer hänsyn till det horisontella angreppssättet. När det gäller miljön och företagen går vissa intressen isär, men många sammanstrålar också. Exempelvis är ekoinnovation fundamentalt för näringslivets överlevnad. Företagen behöver skapa lönsamhet och de behöver också hjälp med investeringar. Tidigare var jag forskningskommissionär så jag vet hur gärna företag vill utvecklas på det här området och exempelvis skapa offentlig-privata partnerskap.

Läs hela reportaget om Janez Potočnik i nästa nummer av Miljö & Utveckling som kommer ut den 7 april.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.