Hushållens elpris har ökat med 84 procent

Hushållen har drabbats hårdast av stigande elpriser, visar ny statistik från Energimyndigheten. För en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh har det totala elpriset stigit med 84 procent de tio senaste åren.

Statistiken gäller perioden 1997 till 2007 och visar prisutvecklingen på el och naturgas för såväl industri- som hushållskunder. För industrin steg det totala elpriset som mest med 65 procent och drabbade de kunder som har en årsförbrukning på 70 000 MWh.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.