Hushållen och jordbruket släpper ut mest växthusgaser

Utsläpp Varken raffinaderierna eller flyget ligger i topp när SCB presenterar sin senaste utsläppsstatistik. Istället kommer de största utsläppen av växthusgaser från hushållen.

Hushållen och jordbruket släpper ut mest växthusgaser
Shutterstock

Enligt ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper stod hushållen, jordbruket och el, gas- och värmeverken tillsammans för nära hälften av utsläppen 2013.

Totalt släppte svenska verksamheter och hushåll tillsammans ut 63 miljoner ton koldioxidekvivalenter, som är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Det är en minskning med drygt två miljoner ton sedan 2012. Branscher med höga utsläpp av växthusgaser är transportbranschen, metallindustrin, cementindustrin, raffinaderier och byggbranschen.

Skärmavbild 2015-11-30 kl. 15.47.24

Om man istället räknar på klimatpåverkan i förhållande till verksamheternas bidrag till den svenska ekonomin ser statistiken lite annorlunda ut,  här ligger jordbruket i topp. Att utsläppen från jordbruket är så stora beror främst på höga utsläpp från kreaturens matsmältning, från odlingsmark och från gödselhantering. Andra branscher med höga utsläppsintensiteter per förädlingsvärde är raffinaderier och rederier. Även raffinaderier och rederier har höga utsläppsintensiteter per förädlingsvärde.

Här hittar du statistiken:

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.