nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Shutterstock

Hushållen och jordbruket släpper ut mest växthusgaser

Varken raffinaderierna eller flyget ligger i topp när SCB presenterar sin senaste utsläppsstatistik. Istället kommer de största utsläppen av växthusgaser från hushållen och jordbruket.

  • Annons 1

Enligt ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper stod hushållen, jordbruket och el, gas- och värmeverken tillsammans för nära hälften av utsläppen 2013.

Totalt släppte svenska verksamheter och hushåll tillsammans ut 63 miljoner ton koldioxidekvivalenter, som är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Det är en minskning med drygt två miljoner ton sedan 2012. Branscher med höga utsläpp av växthusgaser är transportbranschen, metallindustrin, cementindustrin, raffinaderier och byggbranschen.

Skärmavbild 2015-11-30 kl. 15.47.24

Om man istället räknar på klimatpåverkan i förhållande till verksamheternas bidrag till den svenska ekonomin ser statistiken lite annorlunda ut,  här ligger jordbruket i topp. Att utsläppen från jordbruket är så stora beror främst på höga utsläpp från kreaturens matsmältning, från odlingsmark och från gödselhantering. Andra branscher med höga utsläppsintensiteter per förädlingsvärde är raffinaderier och rederier. Även raffinaderier och rederier har höga utsläppsintensiteter per förädlingsvärde.

Här hittar du statistiken:

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.