Hur mår vårt vatten?

Havs- och vattenmyndigheten delar ut drygt 150 miljoner kronor för att få svar på hur Sveriges grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten egentligen mår.

Den större delen av anslaget går till landets länsstyrelser som får totalt 130 800 000 kronor att dela på. I summan ingår också anlag till vattenmyndigheterna, fem länsstyrelser med särskilda uppgifter.

SMHI får 15 miljoner kronor och Sveriges geologiska undersökning, SGU, får sex miljoner kronor. Av länen får Västar Götaland mest pengar, nästan 20 miljoner kronor. Anledningen är att de är ett av de största länen, har stor befolkning och många miljöpåverkande verksamheter. Efter det kommer Norrbotten som får 16 miljoner och Kalmar som får 14 miljoner kronor.

Enligt Lennart Sorby,chef för vattenförvaltningsenheten, visar tidigare kartläggning att ungefär hälften av Sveriges vattenmiljöer som grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten mår bra, medan andra halvan är påverkad av olika verksamheter.

– I de flesta fall rör det sig om måttliga försämringar men det finns också vattenmiljöer där vi ser stora problem, exempelvis påverkar dammarna i Göta älv ålvandringen till Vänern, och Mälaren påverkas alltför mycket av övergödning från jordbruk och hushållen.

Årets anlag ska användas till kartläggning av vattenmiljöer, analys av tillståndet och åtgärdsunderlag inför vattenmyndigheternas beslut.

Länsstyrelserna, SMHI och SGU kommer att redovisa hur anslaget har använts i februari 2013.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.