Hotade arter kan bli en tillgång för skogsägare

Biologisk mångfald Privata skogsägare som har hotade arter på sin mark ska få ekonomisk ersättning. Det föreslår i alla fall Jessica Nordin, miljöchef på Södra Skogsägarna, tillsammans med andra aktiva i skogsdebatten.

Hotade arter kan bli en tillgång för skogsägare
Forskning visar att hotade arter förekommer på många platser utanför våra skyddade områden

I Skogsstyrelsens senaste utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar görs bedömningen att målet inte är uppnått. Inte heller tror man att målet kommer kunna nås med befintliga och beslutande åtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Forskning visar att hotade arter förekommer på många platser utanför skyddade områden och att ytterligare insatser behövs för sådana arter.

Jessica Nordin, miljöchef på Södra Skogsägarna, har tillsammans med tre andra författat en debattartikel i Svenska Dagbladet som belyser just detta. Där föreslår man en typ av ”artpremie” för att uppmuntra och engagera privata skogsägare. En ny typ av modell där årlig ekonomisk ersättning utgår till enskilda skogsägare som har hotade arter i sin skog.

– I dagsläget arbetas det mycket med restriktioner vilket gör att höga naturvärden ofta ses som en belastning. Vi önskar i stället att biologisk mångfald ska ses som en fördel och något som kan leda till ökad lönsamhet för enskilda skogsägare, säger Jessica Nordin till Miljö & Utveckling.

Exakt hur finansieringen, listan på premiearter och ansvaret skulle se ut är en öppen fråga. Men enligt Jessica bör systemet ses som ett komplement till, och inte ett alternativ till, traditionell miljölagstiftning, statligt skogsskydd och miljömålsarbete för skogen.

– Jag anser att alla typer av affärsmodeller måste utarbetas i bred samverkan med skogsägare, myndigheter och andra intressenter. Och för att öka resurserna är det önskvärt att inte bara staten utan även till exempel regioner, kommuner, företag, stiftelser och enskilda ges möjlighet att bidra.

Förslaget skulle enligt Jessica Nordin ha störst betydelse i Götaland och delar av Svealand där mycket av skogen är enskilt ägd och många av de hotade arterna befinner sig.

– Men om förslaget förverkligas kan det gynna hela Sverige, genom ökad samverkan inom skoglig naturvård, förbättrad lönsamhet för skogsägare och en mer utvecklad biologisk mångfald, avslutar Jessica.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.