Höstbudget och klimatmiljard kritiseras hårt

Regerings satsningar på klimat och miljö i höstbudgeten och klimatmiljarden drar på sig rejält med kritik.
Några av kritikerna är LRF, Naturskyddsföreningen och Vänsterpartiet. Kärnan i kritiken är att satsningen är för liten, eller inte ens en satsning överhvududtaget.

LRF anser att satsningen är på tok för liten. För att Sverige ska lyckas ta täten i klimatarbetet behövs större satsningar än en miljard utsmetat på tre år, menar LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson, som i och för sig tycker att inriktningen är riktig.

Dock är de satsade medlen i statsbudgetsammanhang mycket små.

– Regeringens satsning på en miljard under tre år motsvarar endast en halv procent av vad man samtidigt drar in på energiskatter under samma period. Det är alldeles för lite, kommenterar Lars-Göran Pettersson.

Även Naturskyddsföreningen är kritisk. Man betecknar satsningen ”den så kallade klimatmiljarden” och anser att det är ett magert paket om det inte kompletteras med kraftiga styrmedel som fördyrar utsläppen av växthusgaser.

– Om inte regeringen snart presenterar förslag på hur utsläppen av koldioxid ska bli dyrare blir det ingen stärkt efterfrågan på den teknik som regeringen vill stödja med skattemedel. Då leder investeringarna inte till faktiska utsläppsminskningar utan gynnar bara industrin, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kris för biomångfalden

Naturskyddsföreningen riktar ytterligare kritik mot höstbudgeten – den kan förvärra utrotningen av arter, menar föreningen.

Man pekar på att aldrig tidigare har så många av jordens arter varit utrotningshotade, det rör sig idag om 16 306 arter som hotas av global utrotning.

– Naturens rikedom minskar även i Sverige. Nästan 3000 arter är i fara. Fjällräv, ål, vitryggig hackspett, fälthumla och ett par hundra arter till löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd. När regeringen i det läget föreslår en minskad budget för att rädda svensk natur så rycker man bort en hörnsten i miljöarbetet, konstaterar Mikael Karlsson.

Föreningen lyfter fram att arbete pågår över hela världen med att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Ett mål som slagits fast inom EU och FN och antagits av Sveriges riksdag.

– I våras aviserade regeringen en nedskärning av anslaget till biologisk mångfald med över 600 miljoner kronor under mandatperioden. I höstbudgeten riskerar ytterligare nästan 500 miljoner att skäras bort. Det vore oförenligt med Sveriges internationella åtagande, uppger Klas Hjelm, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.

Skrotning av Klimp befaras

Även vänsterpartiet är kritiskt mot den aviserade nedskärningen, särskilt som nedskärningen sker samtidigt som uttaget av bioenergi ska ökas.

– Vi befarar att biologisk mångfald kommer att drabbas oerhört negativt av regeringens miljöfientliga politik, konstaterar Jacob Johnson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Han hävdar att klimatsatsningen inte är trovärdig och att det inte rör sig om en ny miljard utan pengar som fördelas över tre år främst på åtgärder som redan är igång, samtidigt som annat minskas.

– Regeringen påstår sig göra nya klimatsatsningar men tycks skrota Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, för cirka 400 miljoner per år som minskat utsläppen i Sverige med upp till en miljon ton koldioxid per år, uppger Jacob Johnson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.