Hos dem är klimatoron som störst

Kvinnor och yngre personer är mer oroliga för klimatförändringar. Det konstaterar en forskargrupp vid Umeå universitet och Försvarets forskningsinstitut, FOI, som har gjort en attitydundersökning bland svenska folket.

95 procent angav att klimatförändringarna påverkar oss i Sverige, nu eller i framtiden. 78 procent svarade också att den egna familjen skulle påverkas negativ och 72 procent att den egna personen skulle göra det. ”Naturen nära mig” var det vanligaste svaret på vad som skulle påverkas negativt.

När de svarande fick ange främst klimateffekt som skulle påverka dem angav flest kraftiga skyfall. Därefter kom intensiva värmeböljor, långvarig torka och höjda havsnivåer.

Det visade sig att män är mindre oroliga för klimatförändringarna, både för egen del och för sin familj. Forskargruppen som står bakom studien drar slutsatsen att klimatinformation därav kan behöva skräddarsys för olika målgrupper.

Undersökningen bestod av en enkät med både öppna och slutna frågor som besvarades av 1 050 personer i åldern 16-75 år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.