Hon vill föra in svensk kompetens i bränslestandarder

ISO Eva Iverfeldt, ansvarig för drivmedelsfrågor inom Scania R&D, har utsetts till ordförande i TK 415 Motorbränslen – en av Swedish Standards Institutes 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder. M&U ringde upp henne för att höra mer.

Hon vill föra in svensk kompetens i bränslestandarder
Gustav Lindh

Hur känns det att ha blivit vald till ordförande?

– Det känns bra. Jag har varit med i kommittén i sex år och det är ett väldigt bra och trevligt gäng. Vi har haft en bra ordförande som arbetat mycket med avstämningsmöten och det bär jag med mig, att förarbeta inför mötena.

Vad vill du göra nu som ordförande?

– Jag vill lyfta arbetsgrupperna under den tekniska kommittén. Standardisering av drivmedel ligger mycket i europeiska och internationella standarder. där har vi färre representanter än i den tekniska kommittén så arbetsgrupperna behöver stötta de representanterna vi har. Då kan vi använda oss av den kompetens som finns i Sverige.

Du har ju varit aktiv i kommittén och i olika arbetsgrupper inom CEN/TC 19 och CEN/TC 408, som är de europeiska kommittéer som TK 415 speglar. Vad har det här arbetet gett dig?

– Framför allt har det gett något för företaget, Scania. Det för in kunskap om vad som händer. För fordonstillverkare är bränsle en jätteviktig del, att se vad som händer och på det sättet kunna optimera våra motorer och också ha möjlighet att påverka det som händer.

– Personligen bygger jag min kompetens och får ett kontaktnät som är väldigt viktigt.

Vad gör ni i kommittén?

– Vi påverkar de standarder som styr bränslespecifikationer. De är till för att skydda oss konsumenter så att användningen av bränslen inte ger negativa hälsoeffekter. Nästa steg är att den fungerar bra i motorer och klarar utsläppskrav. Det är ett samspel mellan bränsle- och motorproducenter, att det ska gå att producera ekonomiskt och hållbart, ge bra prestanda och klara utsläppskrav.

Vad ligger framför kommittén nu?

– Drivkraften framöver är att specificera kraven på förnybara drivmedel. Det jobbar vi med nu.

 Kan du rekommendera andra att gå med i en teknisk kommitté?

– Ja, jag uppmuntrar kollegor som jobbar inom andra områden att engagera sig. Ibland låter standardisering tråkigt, men det gäller att komma förbi det. Det är inte bara att peta i små siffror utan man får se ett större sammanhang. Det är utvecklande och man bygger den egna kompetensen, bygger nätverk, får information och kan påverka.

  Vad ger du för råd till den som tycker att det låter intressant?

– Testa. Man kan gå med ett år och om man inte tycker att det fungerar eller är bra kan man gå ur. Kontakta Sis. Det finns väldigt många områden att jobba med.

 Läs här om vilka fler som valts in som nya ordförande i Sis tekniska kommittéer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.