Hon tar plats i FN:s miljöprogram

KARRIÄR Nu står det klart att Nordeas hållbarhetschef Anja Hannerz tar plats i styrelsen för FN:s miljöprogram för finanssektorn – och därmed blir Skandinaviens representant i UNEP FI:s bankstyrelse.

Hon tar plats i FN:s miljöprogram
Anja Hannerz, chef för Group Sustainability i Nordea.

UNEP FI är en FN-ledd global arbetsgrupp bestående av över 500 banker, försäkringsbolag och investerare som förbundit sig att driva och stötta omställningen till mer hållbara och inkluderande ekonomier världen över.

Arbetet utförs främst av de deltagande bankerna, grundat på FN:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). Enligt Anja Hannerz har principerna varit mycket värdefulla för både finanssektorn som helhet och Nordea:

– Genom att underteckna dessa principer har vi åtagit oss att driva omställningen inom finanssektorn på internationell nivå. Vi anser att Nordea, med sin starka ställning i Norden, kan tillföra värdefulla kunskaper till arbetet inom UNEP FI och dela med oss av goda exempel från nordisk bankverksamhet. Vi får också möjlighet att hålla oss uppdaterade genom kunskapsutbytet med externa experter och globala tankeledare i hållbarhetsfrågor. På så sätt kan vi ytterligare förfina vår egen strategi och våra egna mål, säger Anja Hannerz, hållbarhetschef på Nordea, i en kommentar.

Ramverket består av sex principer som syftar till att skapa mål, visioner och ambitioner för hållbarhetsarbetet inom finanssektorn, inklusive ett åtagande att agera ansvarsfullt gentemot klienter och kunder.

– Vi engagerar oss och samverkar globalt och därigenom förbättrar vi vår förmåga att långsiktigt stötta våra kunder och lokala företag. Genom att anta principerna har vi åtagit oss att anpassa Nordeas affärsstrategi, beslutsfattande samt vår utlånings- och investeringsverksamheten till FN:s hållbarhetsmål och internationella överenskommelser, som exempelvis Parisavtalet, rörande klimatet. Detta kan och bör kunderna förvänta sig av oss, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla principerna ytterligare, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.