Hon ska undersöka skydd mot cocktaileffekten

Karriär Christina Rudén, professor i toxikologi, ska arbeta deltid med att få fram råd till regeringen om hur samhället ska bli bättre på att hantera riskerna med blandning av kemikalier.

Hon ska undersöka skydd mot cocktaileffekten
Eva Dalin

Professor Christina Rudén vid Stockholms universitet har fått i uppdrag av regeringen att utreda vad som händer när man blandar kemikalier, cocktaileffekten alltså.

– Vi ska titta på hur man kan riskbedöma blandningar och hantera grupper av kemikalier. Vi ska utgå från försök som har gjorts tidigare, vad som gått bra och vad som inte fungerat och lämna förslag på hur det kan hanteras framöver, berättar hon.

Vi, det är hon själv som ska arbeta deltid med utredningen, vid sidan av sin tjänst som professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi, samt de medarbetare som hon just nu håller på att rekrytera

– Det första jag gör nu är att sätta ihop det teamet. En viktig person som jag redan knutit till utredningen är professor Thomas Backhaus vid Göteborgs universitet.

Jurist behövs

Uppdraget är att både beskriva kunskapsläget när det gäller riskerna och att föreslå hur dessa risker ska hanteras, till exempel genom ändringar i lagstiftningen. Därför behövs en jurist i gruppen. Exempel på frågor är hur farliga blandningar ska identifieras samt vem som kan tänkas ha det juridiska ansvaret för dem.

Vart det hela landar när uppdraget ska vara färdigt senast 29 september 2019 kan hon inte förutspå.

– Det vi kan säga om processen är att vi vill jobba samarbetsinriktat och transparent. Vi ska diskutera med alla möjliga olika avnämare och intressenter om de här frågorna, titta på vad som är gjort inom olika lagstiftningar inom EU och i eventuellt i medlemsländer och försöka hitta något steg framåt i de här frågorna.

Svårt att gå vidare

Behovet av att hantera grupper av kemikalier är visserligen väl utrett och att riskerna är underskattade är också väl känt. Men det är ändå svårt att komma vidare med frågan.

– Jag tycker att det är jättebra att det utreds. Min ambition är att hitta någon väg framåt i de här frågorna och att kunna ge regeringen användbara råd.

Hon upprepar flera gånger att hon anser att uppgiften är svår. Frågan är då om 18 månader ens räcker för uppdraget. Christina Rudén skrattar till innan hon svarar:

– Men så är vi väl alla vana att jobba, med korta deadlines och begränsade resurser. Man får göra det bästa man kan med det man har.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.