Hon kliver in på dubbla chefsroller – ska ansvara för hållbarhet och HR

Karriär Anna Stenströmer tar sig an inte bara ett – utan två – nya chefsuppdrag på fastighetsutvecklaren Arlandastad Group. Genom att kombinera rollerna som hållbarhets- och HR-chef hoppas hon kunna lyfta bolaget till en ny nivå.
– Hållbarhet innefattar inte bara miljöaspekter utan även sociala och arbetsrelaterade dimensioner, säger hon.

Hon kliver in på dubbla chefsroller – ska ansvara för hållbarhet och HR
Foto: Pressbild.

Anna Stenströmer är för närvarande hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group, som verkar inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Från och med den 1 februari kliver hon in i rollen som hållbarhetschef, samt HR-chef.

Enligt bolaget är det ett strategiskt val att kombinera de två rollerna, och till Miljö & Utveckling säger Anna Stenströmer att de i många avseenden stöder och stärker varandra.

– Vi ser att det finns väldigt många fördelar med att integrera de två områdena då de oftast går hand i hand. Hållbarhet innefattar inte bara miljöaspekter utan även sociala och arbetsrelaterade dimensioner. Bolaget ser även att en enhetlig ledningsstruktur för hållbarhet och HR kan maximera effekterna av bolagets hållbarhetsinsatser genom att integrera dem djupare i företagskulturen, syfte, värderingar samt medarbetare- och ledarutveckling, säger hon.

Vidare säger Anna Stenströmer att hennes nya roll innebär att det blir enklare att på ett mer övergripande plan säkerställa att bolagets värdegrund och syfte genomsyrar hela verksamheten. Bolaget har nyligen tagit fram ett nytt hållbarhetsramverk, som kallas ”framtiden” som innehåller mål och nyckelaktiviteter. Enligt Anna Stenströmer framför allt är N:et som viktigt, då det står för ”nu”.

– Det är nu vi måste agera. Vi gör det genom att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte för att driva utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv, säger hon.

Vad har du för framtidsvisioner för bolaget?

– Vi ser hållbarhetsarbetet som en central del i att framtidssäkra Arlandastad Group. Det ger oss möjlighet att fortsätta generera värde för alla som verkar och vistas i våra områden. Vår övergripande ambition är att utveckla attraktiva destinationer för verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling. Det gör vi genom att möta utmaningar och förbättringar tillsammans med partners och samhälle.

Vidare lyfter hon en radförändringar inom hållbarhetsområdet som bolaget drivit igenom under året. Utöver hållbarhetsramverket ”framtiden” lyfter hon ett hållbarhetsevent där över 150 deltagare från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället samlades, en förstudie för självkörande elbussar, samt uppstarten av en koncernövergripande energistrategi mot klimatneutralitet till 2030.

– För att accelerera omställningen jobbar vi vidare med ramverket och våra nyckelaktiviteter. Vi tror på att arbeta konsekvent och målmedvetet och framför allt se till att hållbarhet integreras i hela verksamheten, avslutar Anna Stenströmer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.