Hon blir ny hållbarhetschef på Solar

KARRIÄR Nu står det klart att Louise Röström tillträtt rollen som hållbarhetschef på Solar Sverige.

Hon blir ny hållbarhetschef på Solar
I början av året tillträdde Louise Röström tjänsten som hållbarhetschef, Head of Sustainability, på Solar Sverige.

Louise Röström har flera års erfarenhet av att leda hållbarhetsarbete och kommer senast från en roll som hållbarhetschef på Saint-Gobain Sweden AB. Nu har hon tagit steget in på Solar Sverige, där hon har samma roll. Dessutom kommer hon att vara en del av företagets globala team som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Från och med 2021 har Solarkoncerner varit anslutna till SBTi (Science Based Targets initiative). Ett av koncernens övergripande mål är att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten fram till 2030 (omfattande Scope 1- och Scope 2-utsläpp). Nyligen har man specificerat ett delmål: att minska de totala utsläppen från den egna verksamheten med 65 procent fram till 2026.

– En av de stora utmaningarna som företag står inför idag är att reducera de indirekta utsläppen (Scope 3), och där spelar produkter och tjänster en avgörande roll. Under det kommande året kommer vi att fokusera ännu mer på att arbeta nära våra kunder för att stärka och stödja deras omställning och ambition att minska sina egna koldioxidavtryck, säger Louise Röström, i en kommentar.

Vidare tror hon att en koldioxidbudget kommer vara lika självklar som en finansiell budget i framtiden.

– Vi ser att allt fler leverantörer tar fram tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer (EPD:er), men det kommer handla om hur vi gör miljöinformationen lättillgänglig och överskådlig för våra kunder. Även för den som inte är en hållbarhetsexpert, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.