Hon är nya ISO-stjärnskottet – ska öka konsumenternas klimatengagemang

Karriär Det globala standardiseringsorganet ISO har tillsatt en ny roll med uppgiften att öka konsumenternas engagemang i klimatfrågor. Nu står det klart att det blir Sara Mpumwire, projektledare på Svenska institutet för standarder, som ska axla rollen.
– Klimat och inkludering är två frågor jag brinner för, säger hon till Miljö & Utveckling.

Hon är nya ISO-stjärnskottet – ska öka konsumenternas klimatengagemang
Sara Mpumwire. Foto: Adobe Stock/SIS.

Den nya rollen är inom ISO-kommittén COPOLCO, som bland annat hanterar konsumentdimensionen i utvecklingen av standarder. Sara Mpumwires uppdrag, som hon hoppade på vid årsskiftet, går bland annat ut på att ta fram en plan för hur konsumentengagemanget kopplat till klimatfrågor inom standardisering ska öka.

Till Miljö & Utveckling säger Sara Mpumwire att arbetet i mångt om mycket går ut på att bidra till att ISO:s mål inom hållbar utveckling nås.

– ISO har en strategi till 2030. Ett av målen i den strategin är ”all voices heard” som bland annat handlar om att främja inkludering och mångfald i ISO-systemet. ISO har också skrivit under Londondeklarationen, som bygger på att alla standarder ska ta hänsyn till klimatfrågor i utvecklingen, men också att inkludera civilsamhället och de som är mest sårbara när det kommer till klimatförändringar i standardutvecklingen. Mitt uppdrag handlar om att bidra till att säkerställa att vi når de här målen, säger hon.

Utmaningar med global kontext

Uppdraget inom ISO är på 50 procent. Övrig tid kommer Sara Mpumwire att disponera på sin nuvarande roll som projektledare för Svenska institutet för standarder, SIS. Där har hon bland annat tidigare erfarenhet av konsumentnära standardisering inom bland annat textilier, sport och fritid.

Nu blir ditt fokus globalt, vad är största utmaningen med att öka konsumenternas engagemang i en global kontext?

– Att alla länder till exempel inte har konsumenter organiserade i konsumentorganisationer. Här i Sverige har vi exempelvis har Sveriges Konsumenter. Så att nå ut till så många som möjligt, då förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika länder, är en stor utmaning, säger hon.

Klimatet och inkludering är två frågor jag brinner för

Sara Mpumwire

Vidare säger Sara Mpumwire att klimatet och inkludering är två frågor hon brinner för och att den nya rollen därför passar henne som handen i handsken.

– Klimatet och inkludering är två frågor jag brinner för. Att öka konsumenternas engagemang inom klimatet är i högsta grad en inkluderingsfråga eftersom hela standardsystemet bygger på att vi behöver en bred representation i utvecklingen av standarder. Om vi inkluderar så brett som möjligt, så kommer det också att bli produkter som kan användas så brett som möjligt. Standardiseringen är en väldigt bra plattform för att kunna få in alla olika perspektiv, avslutar Sara Mpumwire.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.