Högt tryck tvingar klimatgranskare att expandera

Hållbarhetsredovisning Efterfrågan från företag för att sätta vetenskapliga mål tvingar nu initiativet Science Based Target Initiative, SBTI, att skala upp och omorganisera verksamheten.

Högt tryck tvingar klimatgranskare att expandera

Antalet företag som ansökte till SBTI för att få sina klimatmål godkända ökade med 87 procent under 2022 och SBTI konstaterar att antalet godkända klimatmål kommer att öka från dagens 3 300 till över 10 000 vid slutet av 2025. För att möta den ökande efterfrågan berättar SBTI nu att man skalar upp verksamheten som granskar och godkänner företagens utsläppsmål. I den nya organisationen kommer dela upp verksamheterna där en enhet arbetar med målvalidering och en avskild enhet arbetar med standarder och rådgivning till företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

SBTI berättar att det handlar om en fördubbling av resurserna vilket man hoppas ska halvera väntetiden för målvalidering.

Ökat oberoende

Utöver kortade kötider vill SBTI med den nya organisationen ska en mer robust och oberoende process när det kommer till att värdera företagens utsläppsmål. Här ingår till exempel ett nytt oberoende tekniskt råd som granskar och godkänner organisationens standarder innan de börjar användas. Att målvalideringen skiljs från rådgivningsdelen är också ett sätt att göra processen mer trovärdig.

SBTI berättar att den nya organisationen bygger på fem grundpelare, att utveckla SBTI till en oberoende juridisk enhet, att tillsätta en ny styrelseordförande och oberoende styrelseledamöter, att skapa separata enheter för standarder och valitering, skapa en teknisk styrning av SBTI:s standarder samt att arbeta som en tjänsteleverantör kring validering av klimatmål.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.