Högre värde på energisnåla hus

Husköpare är villiga att betala extra för energieffektiva småhus, förutsatt att månadskostnaden blir oförändrad jämfört med ett traditionellt hus. Det visar en studie som NCC genomfört på uppdrag av Statens energimyndighet. Drygt 80 procent av NCCs potentiella småhusköpare svarade att de anser det viktigt att köpa ett energieffektivt hus, men det får inte bli dyrare för plånboken. Den högre lånekostnaden på huset ska kompenseras av den lägre driftskostnaden.

Studien visar också att en klar majoritet av husköparna (57 procent) föredrar lägre driftskostnader framför lägre investeringskostnader (endast fem procent).  

– Hus med låga uppvärmningskostnader är ett bra sätt att försäkra sig mot ökade energipriser, säger Svante Wijk, projektledare på NCC Teknik.

Trots detta är efterfrågan på energieffektiva hus liten. NCC tror att detta kan bero på flera saker, bland annat att husköparna inte är medvetna om hur mycket de kan spara på driftkostnaderna genom att investera i energisnåla lösningar.

En annan orsak kan vara att köparna inte vet vad de ska fråga efter och utgår från att moderna småhus redan är energieffektiva. NCC konstaterar att byggföretagen hittills inte varit tillräckligt aktiva i sin marknadsföring av energieffektivitet utan utgått från föreställningen att kunderna är intresserade av andra värden.

Studien har genomförts i samarbete med Mölndals Stad och Föreningssparbanken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.