Höga förväntningar på tekniklösningar

Det finns idag höga förväntningar på att teknik ska lösa våra miljöproblem, utan att samhällsstrukturer behöver förändras. Ekomodern utopi, kallar författarna till en ny studie synsättet.

– Vi får ofta höra att teknikutvecklingen går så fort att samhället inte hänger med. Men i själva verket är samhällsförändringar intimt kopplade till teknikförändringar, och handlar i hög grad istället om att förväntningarna på vad teknik kan bidra med skiftar i intensitet, säger Martin Hultman, idéhistoriker vid Umeå universitet.

Tillsammans med idéhistorikerkollegan Christer Nordlund från Umeå Studies in Science, Technology and Environment, undersöker de aktörer, idéer och arenor där förväntningar på bränsleceller och vätgas skapas. Med utgångspunkt i Hultmans avhandling undersöker de hur företagsledare, ingenjörer, politiker och journalister skapade stora förväntningar på bränsleceller och vätgas runt om i världen i slutet av 1990 och början av 2000-talet.

Författarna lanserar begreppet ekomodern utopi för att tolka de förväntningar som idag finns på att teknik ska tillhandahålla lösningar på miljöproblem, samtidigt som samhällsstrukturer inte behöver ändras.

Deras publikation är ett resultat av Umeå universitets satsning på humanistisk miljöforskning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.