Höga förväntningar på handlingsplan för biologisk mångfald

Biologisk Mångfald Före årsskiftet ska regeringen lämna sin handlingsplan för biologisk mångfald till FN. På torsdagen fick miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ta emot ett öppet brev från 13 organisationer med krav på ledarskap i det globala arbetet för biologisk mångfald.

Höga förväntningar på handlingsplan för biologisk mångfald
Foto: Elima Mwinyipembe/Adobe Stock

I ett öppet brev till miljöminister Romina Pourmokhtari kräver ett stort antal organisationer kopplade till miljö- och naturvårdsfrågor att regeringen utvecklar en ambitiös nationell strategi och handlingsplan för biologisk mångfald fram till år 2030.

Bakgrunden till brevet är att regeringen förväntas lämna en handlingsplan för biologisk mångfald till FN innan årets slut. Detta beslutades i december 2022 då nära 200 av världens länder antog ett globalt ramverk för biologisk mångfald. Beslutet fattades i Montreal efter att mötet på grund av pandemin skjutits fram ett flertal gånger. Handlingsplaner ska berätta vilka nationella mål, strategier, styrmedel och åtgärder som länderna tänker vidta för att nå de mål som ramverket satt upp. I Sverige har Naturvprdsverket nyligen lämnat ett förslag till hur den svenska handlingsplanen skulle kunna se ut.

I brevet från miljörörelsen betonas att krisen för biologisk mångfald är lika allvarlig som klimatkrisen. Brevskrivarna föreslår flera åtgärder för att säkerställa att Sverige lever upp till sina globala åtaganden. Förslagen inkluderar att åtgärder som att fastställa nya miljömål och indikatorer, införa ett naturpolitiskt ramverk samt att granska styrmedel och finansiering för att säkerställa att målen uppnås.

Brevet avslutas med en önskan om klarhet kring regeringens planer och förväntar sig att Sverige visar ledarskap i arbetet för biologisk mångfald.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.