”Hög tid att integrera hållbarhet i strategin”

Miljöledningssystem Bygg miljöledningssystemet utifrån verksamhetens behov – inte standardens. Och se till att företagets strategi är hållbar. Det rådet ger konsulterna Anders Ljungberg och Mattias Holmström.

”Hög tid att integrera hållbarhet i strategin”
Trivector Logiq

Blanda inte ihop miljöledningssystemet med ISO 14 001, och tänk hållbarhet snarare än bara miljö. Det är två råd från Anders Ljungberg och Mattias Holmström, båda på Trivector Logiq, som hjälpt hundratals företag framåt i sitt arbete med att leda och utveckla processer.

– Ledningssystemet blir ofta synonymt med standarden. Det leder till att man anpassar verksamheten efter standarden istället för tvärtom. Men standarden ska passa alla typer av verksamheter och är därför oerhört generell. Utmaningen och möjligheten är att så långt det går bygga ledningssystemet utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, säger Mattias Holmström.

Miljöledningssystemets förhållande till ISO 14 001

Han uppfattar att problemet är vanligast när det gäller miljöledningssystemens förhållande till standarden ISO 14 001, vilket kan bero på att kvalitetsarbetet hade en lång tradition när motsvarande standardisering gjorde entré.

– Egentligen kan man utgå helt från den egna verksamheten och se vad som är viktigt att styra, säger Mattias Holmström.

Men om varken ledning, medarbetare eller kunder bryr sig om hållbarhetsarbetet är det tufft att försöka driva miljö- och hållbarhetsfrågorna. De hamnar i mitt emellan beställare och utförare, och då är även den mest kompetenta och engagerade hållbarhetsansvarige chanslös.

– Jag stöter på det ibland. Ofta leder det till att verksamheten silar mygg och sväljer kameler. Man kanske göra en livscykelanalys på valet av muggar i cafeterian, men helt tappar frågor som tjänsteresor och miljöpåverkan av de produkter man tillverkar, säger Mattias Holmström.

Stress – ett dåligt tecken

Ett annat tecken på att miljöfrågan inte prioriteras i ledningen är om det uppstår stress inför revisionen av ISO-certifieringen.

– Det är definitivt en varningsklocka. Det tyder på att arbetet drivs utifrån, säger Anders Ljungberg.

Han menar att många företag fortfarande ser miljöfrågan som en rad restriktioner som begränsar deras utvecklingsmöjligheter.

– När det kommer något nytt behöver vi ofta hålla det vid sidan av de ordinarie systemen för att lära oss hur det fungerar. Så är det till exempel med digitaliseringen just nu. Inom hållbarhet handlar det om att integrera frågan. Den som vill lyckas behöver skaffa sig en hållbar strategi, snarare än en hållbarhetsstrategi, säger Anders Ljungberg.

Läs mer: Tar med sig strategin från Riksbyggen till Coop

 

Fakta

Fem tips för ett levande miljöledningssystem

1. Börja med ledningsprocessen. När nästa års affärsplan tas fram – finns hållbarhet med från början? 2. Tänk efter: har verksamheten i praktiken en hållbar strategi eller en hållbarhetsstrategi? Skillnaden är större än vad man kan tro. 3. Stärk den som jobbar med hållbarhetsfrågor. Ofta är de oerhört kompetenta. Man kan inte lägga hela bördan på den personen, ledningen måste se till att hen blir insläppt. 4. Den som vill ha ett levande ledningssystem måste hitta ett sätt att ta tillvara förbättringsförslag från verksamheten. 5. Låt hållbarhetskompetens bli en naturlig del i affärs- och produktutvecklingsprocessen. Se hållbarhet som en möjlighet. Genom att göra tjänster och produkter på nya sätt kan de både bli mer hållbara och mer konkurrenskraftiga.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.