Hjälpmedel för byggsektorn

För att underlätta bygg- och fastighetssektorns miljöarbete har Kretsloppsrådet publicerat ett hjälpmedel.

Hjälpmedlet kalls Vägledning för miljöanpassat byggande och ska underlätta upprättandet av en miljöplan i byggprojektet.

En miljöplan visar på vilket sätt konsulten eller entreprenören planerar att uppfylla de mål och krav som byggherren angett i sitt miljöprogram.

Det nya dokumentet är ett komplement till Miljöstyrningsrådets verktyg för miljökrav vid ny- och ombyggnad och kan laddas ned gratis på Kretsloppsrådet webbplats.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.