Hett med visioner

FN-förhandlarna hade svårt att komma överens om något på längre sikt. Men allt fler företag och kommuner antar långsiktiga planer och visioner.

Hett med visioner

I förra veckan antog Västerås stad en plan för för de kommande 13 åren, Vision 2026, där hållbarhet och att bli en klimatsmart kommun är högprioriterat. Borås har sin version, Borås 2025, där ekologisk hållbarhet lokalt och globalt är ett av sju strategiska målområden.

Även näringslivet använder sig av långsiktiga visioner för att skapa engagemang. Ett exempel är Walleniuskoncernen som har tagit fram en prototyp för det nollutsläppande fartyget, som ska engagera och inspirera medarbetarna i hållbarhetsarbetet.

Men hur gör man för att hitta fram till en gemensam vision? I november klubbade Helsingborg igenom sin målbild för 2035. Om 22 år ska kommunen vara skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad. Det senaste ordet innefattar energi och hållbar utveckling. Visionen är ett blocköverskridande beslut.

– Det handlar dels om ett internt perspektiv för att skapa en långsiktig målbild för våra egna anställda, från undersköterskan och läraren till våra chefer, om vad vi ska sträva efter tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) i en film om visionen.

Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Skoog (S) lyfter fram att det också handlar om att fånga alla som bor och verkar i staden kring en gemensam vision.

Fakta

Så gjorde Helsingborg

* Samlade in idéer via interna och externa referensgrupper.

* Lät invånarna lämna bidrag i form av drömmar, tankar och idéer via Facebook, Twitter och drömbanken på visionsbloggen. Workshops har anordnats.

* Bloggar om processen, www.helsingborg2035.se

* Visionen är en grund. Innehåll och prioriterade områden har sin utgångspunkt i tidigare program, planer och identifierade utvecklingsområden i staden, exempelvis miljöprgram och energistrategi. Vissa planer har fått bearbetas för att stämma överens med visionen.

* Projektledningen har även kopplat visionen till målstyrningen inom Helsingborgs stad.

Källa: Helsingborgs stad.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.