Hett med hållbar kompetensutveckling

Hållbarhetsområdet växer och allt fler högutbildade personer med olika bakgrund gör karriär inom det. Det har skapat en efterfrågan på specialistutbildningar, enligt en studie.

I undersökningen från Sustainable Plant och föreningen för internationella hållbarhetsproffs har 700 hållbarhetsexperter deltagit. Resultatet visar att de vanligaste utbildningsbakgrunderna för hållbarhetsspecialister inte matchar med de kompetenser som anses mest väsentliga för att lyckas på området. 69 procent av studiens deltagare har mindre än 10 års erfarenhet av arbete inom hållbarhet.

Viktigast anser de att kompetens inom kommunikation är. Andra väsentliga färdigheter som nämns är förändringsledning, ledarskap och motivation, teknologi och ingenjörsexpertis, problemlösning och finansiell analys.

Trots att yrkesgruppen är välutbildad säger 80 procent att de har för avsikt att vidareutbilda sig inom hållbarhetsrelaterade ämnen. Marknaden för utbildare och konsulter inom hållbarhet kan därför beskrivas som het, enligt Environmental leader.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.