Hemmet en stor energibov

Få svenska hushåll är medvetna om hur mycket koldioxidutsläpp deras bostäder orsakar. Det visar en undersökning gjord av Easyresearch Scandinavia på uppdrag av Telge Energi. Bara 13 procent har en ungefärlig uppfattning om hur stora koldioxidutsläppen är. Samtidigt visar undersökningen att svenskar är mycket miljömedvetna och gärna vidtar åtgärder för att minska sin energiförbrukning och miljöbelastning.

Det enklaste sättet att minska bostadens klimatpåverkan är att köpa miljömärkt el. Byter man exempelvis från ”vanlig” el till vindkraftsel sänker man koldioxidutsläppen med 13,5 ton per år, enligt Telge Energi. Idag är det bara 25 procent som köper ursprungsmärkt el och övriga köper den blandade elen som innehåller kolkraftsel.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.