Helsingborg fastställer åtgärder för bättre luft

Helsingborg har beslutat om ett luftåtgärdsprogram med kvävedioxid som miljökvalitetsnorm. Programmet omfattar tio åtgärder som ska sänka kvävedioxidhalten i Helsingborg stad och innehåller satsningar på attraktiva resor med buss och tåg, en cykelplan och åtgärder för att dämpa trafiken på de mest trafikerade gatorna.

– Åtgärderna syftar till att på kort tid dämpa trafiken och förbättra luftmiljön på Södra Stenbocksgatan, en gata som trots vidtagna åtgärder riskerar att ha halter som överskrider miljökvalitetsnormen, uppger Johanna Pivén på strategiavdelningen vid Länsstyrelsen i Skåne län i ett pressmeddelande.

Åtgärderna ska vara genomförda under 2007 och därefter ska trafiken hållas på en sådan nivå att miljökvalitetsnormen klaras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.