Helhetsgrepp halverar energibehov

Modellen Totalprojekt mer än halverar förbrukningen av el och värme. Det visar färska mätresultat.

Beställargruppen lokaler, även kallat Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Byggherrarna och 15 av Sveriges största lokalfastighetsägare. De har tagit fram konceptet Totalprojekt som innebär att alla energibesparande åtgärder finns i en paketlösning. Stort fokus ligger på tekniska system som ventilationssystem, radiator- och kylsystem samt drifttider.

Sedan 2007 har konceptet använts i fem kontorsfastigheter, tre sjukhus och två skolor. Brostadens fastighet Getholmen i Skärholmens centrum har precis analyserat mätresultaten.

– Resultaten visar att vi har sänkt energiförbrukningen med över 50 procent. Vi går från en total energiförbrukning på 180 kWh per kvadratmeter och år till 80 kWh, säger Bo Matsson, teknisk chef på Brostaden.

Helhetslösning bäst resultat

Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok, säger att helhetsgreppet ger 50 procent mer energibespringar än om man skulle satsa på enskilda åtgärder. Ytterligare 15 projekt är i startgroparna, bland annat är det tågstationer, terminalbyggnader och fängelser. Anledningen är att man vill testa konceptet på olika typer av lokaler.

– Om fem år kan Totalprojekt vara det ledande sättet att energieffektivisera lokaler och därmed nå det mål som riksdagen satte 2006, att halvera energianvändningen i Sveriges byggnader till 2050, säger Tomas Berggren vid Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.