Heathrow-dom tvingar brittiska regeringen att ta hänsyn till Parisavtalet

JURIDIK Enligt appellationsdomstolen för England och Wales är beslutet om en tredje landningsbana vid Heathrow olagligt, då Parisavtalet inte har beaktats i beslutsprocessen. Kristina Forsbacka, jurist och doktorand i rättsvetenskap, analyserar domen som ger den brittiska regeringen bakläxa.

Heathrow-dom tvingar brittiska regeringen att ta hänsyn till Parisavtalet
Heathrow-dom tvingar brittiska regeringen att beakta Parisavtalet.
Kristina Forsbacka.

Heathrow är den mest trafikerade flygplatsen i Europa. För att Storbritannien ska kunna upprätthålla sin ställning som centrum för flygtrafiken vill man öka kapaciteten ytterligare, och det har länge pågått en debatt om kapacitetsökningen ska innefatta utbyggnaden av en tredje landningsbana.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Regeringens intentioner och förmåga att hantera klimatkrisen ifrågasätts, och många känner oro över priset för miljön och för hur en utbyggnad skulle komma att påverka klimatet.

Planen för utbyggnad olaglig

FAKTA

Om skribenten

Kristina Forsbacka är doktorand i rättsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet och forskar i gröna och klimatobligationer och grön finansiering. Hon har mångårig erfarenhet som advokat och är specialiserad på klimat-, energi- och miljöjuridik.

Efter att miljöorganisationer och individer överklagat regeringens plan att expandera Heathrow, har appellationsdomstolen för England och Wales i februari i år slagit fast att planen är olaglig. Målet avgjordes i ett lagprövningsmål där appellationsdomstolen prövade om regeringens policy har tillkommit i laglig ordning.

Inledningsvis klargör appellationsdomstolen att målet är begränsat till att avse lagprövning och således avser en legal fråga. Den fråga som ska avgöras av domstolen är om det var korrekt av underrätten att besluta att regeringens policy, som stödjer utvecklingen av en tredje landningsbana på Heathrow, har tillkommit i laglig ordning.

Sakfrågan inget för domstolen

Domstolen framhåller att prövningen inte innebär att domstolen tar ställning i den politiska debatten. Frågan om verksamheten på Heathrow ska utökas är inte är den typ av fråga som domstolarna ska avgöra, utan en fråga för regeringen.

Regeringens policy för Heathrow redovisas i “Airport National Policy Statement: new runway capacity and infrastructure at airports in the South East of England” (ANPS) som 2018 beslutats av Transportministern. Frågan som appellationsdomstolen har att avgöra är om denna har tillkommit i laglig ordning.

Domstolen: Parisavtalet måste beaktas

Domstolen konstaterar i sitt beslut att enligt UK Planning Act måste det i nationella policy-redovisningar som ANPS redovisas hur Storbritanniens klimatpolitik har beaktats. Den slår vidare fast att denna klimatpolitik innefattar Storbritanniens Klimatlag (Climate Change Act), samt även Parisavtalet från 2015, ett avtal som regeringen har godkänt och ratificerat efter det att Klimatlagen antagits.

Transportministern har vid sitt beslut endast beaktat Klimatlagen, och inte tagit Parisavtalet i beaktande. Detta innebär enligt domstolen att ANPS inte har tillkommit i laga ordning och därför inte kan tillåtas att stå fast.

Regeringen får bakläxa

Målet avgjordes således på formella grunder. Appellationsdomstolen är tydlig med att domstolen inte har beslutat, och inte kan besluta, att det inte får byggas en tredje landningsbana på Heathrow. Ett sådant beslut måste dock ha beaktat samtliga dimensioner av Storbritanniens klimatpolitik, inklusive Parisavtalet. Konsekvensen av domstolens beslut är att regeringen har möjlighet att på nytt ta ställning till ANPS, med beaktande de lagbestämmelser som gäller.

En jämförelse kan göras med Högsta Domstolen i Nederländernas banbrytande dom från december 2019. Domstolen slog i detta mål fast att den nederländska regeringens klimatpolitik inte uppfyller den skyldighet som regeringen har att tillvarata medborgarnas mänskliga rättigheter, och att regeringen måste vidta ytterligare åtgärder för att senast vid utgången av 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser utöver vad man avsett.

Heathrow-domen innebär endast en legalitetsprövning av ett enskilt infrastrukturprojekt. Domstolen ifrågasätter inte regeringens klimatpolitik.

Heathrow-dom visar Parisavtalets betydelse

Med detta sagt bör det framhållas att även om Heathrow-domen inte alls är lika långtgående som i Urgenda-fallet är den viktig. Den visar att Parisavtalet har reell betydelse, att avtalet måste beaktas som en del av regeringens klimatpolitik, samt att regeringen måste redovisa hur man beaktat avtalet.

Regeringen har uppgett att man inte avser att överklaga domen till Högsta Domstolen, medan Heathrow uppgett att man kommer att göra det.

Kristina Forsbacka
Ph.D. Student (Law), Luleå Tekniska Universitet

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.