HD: PFAS-drabbade har rätt till skadestånd

Juridk & Politik Nu har Högsta domstolen sagt sitt om det uppmärksammade PFAS-målet. De drabbade Kallingeborna har rätt till skadestånd.

HD: PFAS-drabbade har rätt till skadestånd
Högsta domstolen ger PFAS-drabbade rätt till skadestånd. Foto: Adobe Stock.

Det har gått tio år sedan dricksvattnet i Kallinge i Ronneby kommun i Blekinge visade sig innehålla höga halter av PFAS. Utsläppen har kommit från en närliggande brandövningsplats på Blekinges flygflottilj F17. Under flera års tid har invånarna i Kallinge druckit vattnet och många har drabbats av sjukdomar som njurcancer.

2016 gick omkring 150 Kallingebor ihop och stämde den lokala vattenleverantören Ronneby Miljöteknik. Det blev startskottet för en lång rättsprocess som nu har avgjorts i Högsta domstolen. I sitt avgörande konstaterar domstolen att de drabbade Kallingeborna har rätt till skadestånd från det kommunala vattenbolaget.

Domstolen river därmed upp hovrättens dom och går på tingsrättens linje. Hovrätten menade att en förhöjd risk för PFAS-relaterade sjukdomar inte går att klassa som en personskada. Högsta domstolen menar, till skillnad från hovrätten, att höga halter av PFAS i blodet innebär en så ”beaktansvärd fysisk försämring” att de drabbade har fått en personskada som ger rätt till skadestånd.

– De boende har genom dricksvattnet drabbats av höga halter av PFAS i blodet, vilket medför en förhöjd risk för vissa negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Domstolens bedömning är att de höga halter PFAS som de boende har i blodet innebär en så beaktansvärd fysisk försämring av deras kroppar att de drabbats av ett fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada, säger Jonas Malmberg, domare i Högsta domstolen i ett pressmeddelande.

Högsta domstolen har inte tagit ställning till i vilken utsträckning personskadorna har medfört några skadeföljder som ger dem rätt till ersättning. Det ska avgöras i en ny rättsprocess.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.