Havsivrare vann Göteborgspriset

Två framstående havskämpar fick ta emot Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Havsivrare vann Göteborgspriset

Ken Sherman och Randall Arauz fick igår ta emot Göteborgspriset för hållbar utveckling ur kronprinsessan Victorias hand. De två havsivrarna får en miljon kronor att dela på. Anledningen till att just de får priset är att de båda bidragit med lösningar som ska skapa en hållbar relation till havet.

– Det oerhörda, oemotståndliga, oljedrabbade och ofantligt överfiskade havet har väl sällan varit mer i fokus. Årets pristagare har gjort heroiska insatser — enträget, systematiskt arbete för att skapa internationella helhetslösningar respektive framgångsrik opinionsbildning från gräsrotsnivå, säger John Holberg, juryordförande för Göteborgspriset samt professor och vicerektor på Chalmers.

Oceanograf och miljöaktivist

Ken Sherman är amerikansk oceanograf och marinbiolog. Hans idéer om en samordnad och uthållig havsförvaltning har nu fångats upp av hans hemlands regering. Kärnan i hans förvaltningsmodell, Large Marine Ecosystems, LME, är systemperspektivet och helhetssynen på havets ekosystem.

Randall Arauz är ordförande för miljöorganisationen Pretoma i Costa Rica. Genom sin organisation har han under flera år kämpat för att stoppa hajfensfisket. Förutom att ge frågan fokus internationellt har han även lyckats få till stånd ett nationellt förbud i Costa Rica.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste