Hav:s expert orolig för miljömålen

14 av 16 miljömål är långt ifrån att nås. Havs- och vattenmyndighetens expert Ulrika Siira menar att det finns mycket vi kan göra för att nå målen om hav i balans, övergödning och levande sjöar och vattendrag.

De mål som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ansvarar för är Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag.

– Vi når inte våra tre mål med dagens beslutade och planerade styrmedel. Exempelvis är utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön rekordhög, flera miljögifter ökar och i Hanöbukten får vi larm om sårskador på fisk, döda fåglar och brunifiering av vattnet, säger utredaren Ulrika Siira som också har samordnat arbetet med uppföljningen av de tre målen.

Hon menar att det finns flera åtgärder som Sverige kan sätta in för att påverka målet Levande sjöar och vattendrag. Det kan handla om att arbeta för fria vandringsvägar för växter och djur, att införa skyddszoner och att kalka. Men för de andra målen om att motverka övergördningen och att få ett hav i balans menar hon att det krävs samordning med andra länder samt på EU-nivå och internationellt.

För att komma till rätta med övergödningen tror hon på ökad reglering och ekonomiska incitament. Ett exempel är en miljöskatt på enskilda avlopp som passerat sitt bäst före-datum och inte längre är godkända. Dessa släpper ut mycket fosfor. När det handlar om målet Hav i balans samt levande kust och skärgård ser hon ett behov av att inrätta fler marina skyddade områden och att öka skyddet inom de befintliga skyddsområdena, till exempel reglering för fisket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.