HaV smäller Tjörns kommun på fingrarna

Efter ett oljeutsläpp har Tjörns kommun använt en saneringsmetod som är giftig för vattenorganismer. Därför har kommunen fått kritik från Havs- och vattenmyndigheten.

För att få bort den olja som smutsade ner kusten i Tjörns kommun den 15 september förra året så använde kommunen ett kallavfettningsmedel. Eftersom medlet bland annat innehåller lacknafta och är giftigt för vattenlevande organismer så har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, uppmanat Tjörns kommun att sluta använda medlet.

– Vi har förståelse för att kommunledningen i Tjörn vill bli av med de synliga oljefläckarna och städa upp på stränderna. Men det är viktigt att saneringen görs så att det som är under vattenytan inte skadas. Det här kan röra sig om ett miljöbrott, säger Björn Sjöberg, chef på åtgärdsavdelningen på HaV.

Tjörns kommun började använda medlet efter att ett konsultföretag gjort en bedömning av miljöriskerna och stickprover av havsvattnet inte visade några spår av kallavfettningsmedel. Efter uppmaningen från HaV har kommunen dock slutat använda medlet för att istället grovsanera genom att borsta och skrapa klipporna samt att gräva bort oljeskadad sand.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.