Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

”Hästen ingen miljöbov”

Debatt Ett antal publikationer har nyligen skrivit om studier på hästhagars fosforläckage. Se istället hästens produktion av fosfor som en samhällsresurs som kan tas till vara, istället för ett hot som bara ska stoppas och kostar pengar, skriver Alexandra D Stark, marknadsansvarig och Maria Sammeli, produktchef på Polonite, Ecofiltration Nordic.

”Hästen ingen miljöbov”

Ett antal publikationer, bland annat Miljö & Utveckling,  har nyligen skrivit om studier på hästhagars fosforläckage. I Hav och Vattens artikel (nr4. 2016) beskrivs hästen som ett okänt miljöhot. Från hästens avföring läcker det ut mängder av fosfor som bidrar till övergödning av vattendrag och sjöar – hästhållningen släpper ut så mycket som tre gånger mer än från jordbruket. Slutsatsen i studien som artikeln handlar om, är att hästägarnas kunskap om miljöpåverkan är otillräcklig och informationen om vad som kan göras åt problemet knapphändig. Informationskampanjer bör startas om hur hästarna bidrar till övergödning och det föreslås åtgärder för att stoppa utsläppet av fosfor – lösningen är att ge hästarna mindre havre.

Ingen miljöbov

Det är synd att så fort det handlar om det som egentligen är otillräcklig hantering av avlopp eller gödsel, genast beskrivs som ett negativt miljöhot istället för en resurs. Hästhagarna och hästen behöver inte ses som en miljöbov om hästhållarna och ridhusen tar hand om sitt fosforläckage på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att göra ett så kallat ”uppströmsarbete” genom att till exempel minimera hästarnas fosforrika föda och mocka ytor där hästarna vistas, men trots sådana åtgärder kommer all fosfor inte kunna stoppas och fosforläckage till vattendragen kommer aldrig upphöra. Istället för att fosforn tillslut hamnar på Östersjöns botten bör vi ta tillvara på den fosfor som läcker ut i vattendragen. Ännu bättre skulle vara att den tillvaratagna fosforn återvinns till produktiv mark, för att i sin tur minska på användningen av konstgödsel som också bidrar till än mer fosforläckage. Ännu bättre skulle det vara om man kunde se hästen och läckaget som en samhällsresurs som kan tas tillvara på, istället för ett hot som bara ska stoppas och kostar pengar.

Resurs att ta till vara

Genom att använda reaktivt filtermaterial, fosforfilter utan kemikalier, i brunnar runt hästgården så kan mycket av läckaget fångas upp och återanvändas av den lokala bonden på åkern. Den inbundna fosforn släpps i samma takt som växterna tar upp näringsämnet. Fosfor är ett livsviktigt näringsämne och tillgångarna är tyvärr ändliga – vi måste på allvar återvinna och hantera det med varsamhet.

Så istället för att prata om miljöhot och miljöbovar så ska vi se fosforöverskott som en miljömöjlighet och värdefull resurs för cirkulär ekonomi och ett hållbart kretslopp.

Alexandra D Stark, Kommunikations- och marknadsansvarig, Ecofiltration Nordic AB

Maria Sammeli, Produktchef Polonite, Ecofiltration Nordic AB

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.