nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Alexandra D Stark, marknadsansvarig och Maria Sammeli, produktchef på Polonite Ecofiltration Nordic.
Alexandra D Stark, marknadsansvarig och Maria Sammeli, produktchef på Polonite Ecofiltration Nordic.

”Hästen ingen miljöbov”

Ett antal publikationer har nyligen skrivit om studier på hästhagars fosforläckage. Se istället hästens produktion av fosfor som en samhällsresurs som kan tas till vara, istället för ett hot som bara ska stoppas och kostar pengar, skriver Alexandra D Stark, marknadsansvarig och Maria Sammeli, produktchef på Polonite, Ecofiltration Nordic.

  • Annons 1

Ett antal publikationer, bland annat Miljö & Utveckling,  har nyligen skrivit om studier på hästhagars fosforläckage. I Hav och Vattens artikel (nr4. 2016) beskrivs hästen som ett okänt miljöhot. Från hästens avföring läcker det ut mängder av fosfor som bidrar till övergödning av vattendrag och sjöar – hästhållningen släpper ut så mycket som tre gånger mer än från jordbruket. Slutsatsen i studien som artikeln handlar om, är att hästägarnas kunskap om miljöpåverkan är otillräcklig och informationen om vad som kan göras åt problemet knapphändig. Informationskampanjer bör startas om hur hästarna bidrar till övergödning och det föreslås åtgärder för att stoppa utsläppet av fosfor – lösningen är att ge hästarna mindre havre.

Ingen miljöbov

Det är synd att så fort det handlar om det som egentligen är otillräcklig hantering av avlopp eller gödsel, genast beskrivs som ett negativt miljöhot istället för en resurs. Hästhagarna och hästen behöver inte ses som en miljöbov om hästhållarna och ridhusen tar hand om sitt fosforläckage på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att göra ett så kallat ”uppströmsarbete” genom att till exempel minimera hästarnas fosforrika föda och mocka ytor där hästarna vistas, men trots sådana åtgärder kommer all fosfor inte kunna stoppas och fosforläckage till vattendragen kommer aldrig upphöra. Istället för att fosforn tillslut hamnar på Östersjöns botten bör vi ta tillvara på den fosfor som läcker ut i vattendragen. Ännu bättre skulle vara att den tillvaratagna fosforn återvinns till produktiv mark, för att i sin tur minska på användningen av konstgödsel som också bidrar till än mer fosforläckage. Ännu bättre skulle det vara om man kunde se hästen och läckaget som en samhällsresurs som kan tas tillvara på, istället för ett hot som bara ska stoppas och kostar pengar.

Resurs att ta till vara

Genom att använda reaktivt filtermaterial, fosforfilter utan kemikalier, i brunnar runt hästgården så kan mycket av läckaget fångas upp och återanvändas av den lokala bonden på åkern. Den inbundna fosforn släpps i samma takt som växterna tar upp näringsämnet. Fosfor är ett livsviktigt näringsämne och tillgångarna är tyvärr ändliga – vi måste på allvar återvinna och hantera det med varsamhet.

Så istället för att prata om miljöhot och miljöbovar så ska vi se fosforöverskott som en miljömöjlighet och värdefull resurs för cirkulär ekonomi och ett hållbart kretslopp.

Alexandra D Stark, Kommunikations- och marknadsansvarig, Ecofiltration Nordic AB

Maria Sammeli, Produktchef Polonite, Ecofiltration Nordic AB

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.