Hård kritik mot skogscertifieringen FSC

FSC-certifierade skogsägare skövlar i miljöer med hotade arter. Och att bryta mot regelverket får inga följder, visar en ny granskning.

Hård kritik mot skogscertifieringen FSC

Naturskyddsföreningen släpper idag rapporten Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte, som visar på stora brister i skogscertifieringen FSC i Sverige. Bland annat pekar de på hur skogsbolag gång på gång kan kalhugga skyddsvärda skogar och bryta mot FSC:s regelverk utan att det får några följder.

– Vi har under många år dokumenterat hur certifierade markägare begår upprepade brott mot FSC-standardens regler för miljöhänsyn. Detta ska enligt FSC:s regler innebära att certifikat dras in, något som aldrig hänt i Sverige. Trots upprepade brott över tiden har bolagen kunnat fortsätta bryta mot certifieringens regler och ändå fått behålla sitt certifikat. Det måste klarläggas var gränsen går för när man ska förlora sitt certifikat, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skog Naturskyddsföreningen.

Organisationen menar att systemet som bygger på frivilliga regler och som måste uppfyllas för att Sverige ska nå miljömålen om levande skogar inte fungerar. Bland annat har de klagomål som Naturskyddsföreningen lämnat in inte fått tillräckliga följder.

– FSC är tyvärr ingen garanti för ett hållbart skogsbruk i Sverige. Vi menar att det är oerhört viktigt att ansvarsfulla skogsägare som satsar på miljöhänsyn premieras, men i nuläget fungerar inte FSC i Sverige. FSC-certifierade skogsägare kalhugger miljöer med hotade arter och tar inte tillräcklig hänsyn i känsliga miljöer, det ser våra medlemmar gång på gång ute i skogen. När virket från dessa skogar sedan säljs som miljömärkt luras konsumenterna, säger Karin Åström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.