Här skapas gödsel av batterier

Cirkularitet Finländska cleantech-företaget Tracegrow har utvecklat en metod som gör det möjligt att ta fram gödsel för jordbruket av zink och mangan som finns i alkaliska batterier. Nu riktar bolaget blicken mot expansion – och en framtid inom elbilsindustrin.

Här skapas gödsel av batterier
Foto: Tracegrow.

På Tracegrows fabrik i Kärsämäki, Norra Österbotten, bearbetas krossade engångsbatterier till en näringsrik vätska. Företaget har utvecklat en process som utvinner metallerna utan att använda värme. Resultatet är enligt företaget en så ren produkt att den kan användas i ekologiskt jordbruk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi återvinner material som tidigare skulle hamnat på soptippen, inklusive använda batterier som vanligtvis går till förbränning, säger Eugene du Toit, kommunikationschef på Tracegrow, till Miljö & Utveckling.

Återvinningen av använda batteriers beståndsdelar har länge skapat huvudbry världen över, och det är precis den utmaningen som det finska cleantech-företaget tar itu med. Varje år tillverkas över tio miljarder engångsbatterier runtom i världen. Dessa batterier är användbara för små prylar som fjärrkontroller och ficklampor, men de kan bara användas en gång och håller i upp till 100 timmar innan de behöver kasseras. Inom EU återvinns bara 44 procent av de sålda batterierna. Även när batterierna samlas in, återvinns inte många av de värdefulla metallerna. När batterierna krossas och smälts krävs mycket energi, och endast zink återvinns, medan mangan blir kvar som avfall.

Tracegrow har utvecklat en kemisk process som extraherar metallerna utan att behöva använda värme. Svavelsyra används för att lösa upp metallerna, och sedan genomgår processen en rening för att ta bort alla oönskade kemiska biprodukter. Resultatet är en vätska som är rik på spårämnen, inklusive mangan, zink, kalium och svavel. Den kan till exempel blandas ut med bevattningsvatten för att främja mat- och odlingsplantors tillväxt.

Eugene du Toit berättar att många av dagens produkter, särskilt inom gödnings- och tillverkningsindustrin, är starkt beroende av råmaterial från gruvdrift.

– Även om gruvdrift utgör en betydande del av vår samhällsekonomi, leder den ofta till negativa påverkningar på miljön. Vårt fokus ligger i stället på att återanvända material som redan har brutits, vilket utgör en betydligt mer miljövänlig praxis – både för klimatet och den biologiska mångfalden, säger han.

För några år sedan kunde företaget återvinna upp till 80 procent av spårämnena i batterierna. Idag är siffran närmare 90 procent, och Eugene du Toit tror att den kommer att fortsätta öka.

– Vi producerar mycket, cirka tio miljoner liter per år, och har två produktionslinjer – en för alkaliska batterier och en för industriella sidoflöden. Vår fabrik är också energisnål eftersom värmen från den kemiska processen används för att värma den, säger han.

Eugene du Toit understryker att deras metod innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 70 procent jämfört med konventionella tillvägagångssätt. De senare innebär utvinning av jungfruliga råvaror från avlägsna källor, långa transporter och återvinning av använda alkaliska batterier med traditionella metoder.

Hur har marknaden för gödsel reagerat på er teknologi?

– Vi har fått en mycket positiv respons. Jordbrukssektorn är stor och ibland motvillig att snabbt anpassa sig. Jordbrukare är krävande och vill ha säkerhet om att produkten fungerar innan de använder den, eftersom de riskerar att förlora pengar om den inte gör det. Vi säljer mikronäringsämnen som fungerar som jordens vitaminer och kan öka avkastningen. Dock är det viktigt att notera att om du inte lider av brist och inte behöver dessa vitaminer, kommer de inte att ha någon nytta för dig. Så det är en utmanande marknad, men våra produkter har fått mycket positiv feedback och respons, säger Eugene du Toit.

Vilka är era framtidsutsikter och planer för företaget?

– Vi letar ständigt efter nya industriella källor för att skapa fler mikronäringsämnen. Eftersom efterfrågan på gödsel ökar och jordbruks-

marken blir knappare, är vårt mål att öka skörden och minska utsläppen av koldioxid, säger han.

Han nämner också att företaget aktivt strävar efter att utöka sitt engagemang inom fordonsindustrin, särskilt inom elbilssektorn, där efterfrågan på viktiga råvaror ökar. Ett sådant ämne är mangan, som är en central komponent inom batteriindustrin och används omfattande i hybrid- och elfordon. Dessutom har mangan en kritisk roll i produktionsprocesserna för många andra industrier.

Enligt en rapport från den amerikanska organisationen Union for Concerned Scientists förutspås efterfrågan på mangan bli tio gånger större fram till 2030 och 16 gånger fram till 2040. Allt behöver dock inte tillföras från ny brytning. En växande andel material kan återcirkuleras i takt med att gamla batterier har tjänat ut – till exempel genom Tracegrows metoder.

– Genom vår process renas zink och mangan som utvinns från återvunna råvaror, vilket gör dem användbara i olika applikationer, inklusive batterier för elektriska och hybridfordon. Eftersom målen för produktion och återvinning av elbilar ökar, ökar också efterfrågan på mangan snabbt. I genomsnitt innehåller batterier ungefär 30 procent mangan, avslutar Eugene du Toit.

Fakta

Tracegrow OY

GRUNDADES: 2012.

SÄTE: Kärsämäki, Finland.

HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET: Gödsel och växtskyddsmedel.

VD: Kimmo Antero Hyvärinen.

ANSTÄLLDA: 16 personer.

OMSÄTTNING 2022: 6,4 miljoner svenska kronor.

RESULTAT 2022: – 13,9 miljoner svenska kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.