Här finns miljöjobben

Bransch Miljöbranschen har växt med 5 600 jobb sedan 2004. Allra flest arbetar med avfallshantering och förnybar energi, enligt statistik från SCB.

Av de drygt 72 000 personer som arbetar i miljösektorn jobbar 70 procent med avfallshantering, återvunnet material, förnybara energikällor, avloppsrening eller som miljökonsulter.

Källa: SCB

Inom alla de här sektorerna har jobben blivit fler, med undantag för förnybara energikällor där antalet förvärvsarbetande minskat med nästan 2000 personer sedan 2010. Det område som ökat mest är avfallshanteringen som växt med nästan 1000 personer under samma tid.

2015 hade antalet förvärvsarbetande i hela ekonomin ökat med mer än 13 procent sedan 2004. Miljösektorn ökade med cirka 8 procent under samma period.

Här hittar du statistiken från SCB

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.