Här blir använda plastförkläden nya

PLAST Svensk sjukvård konsumerar enorma mängder plastmaterial. Enligt uppskattningar handlar det om över en miljard engångsprodukter i plast. För att komma till rätta med problemet har Danderyds sjukhus i Stockholm startat ett nytt projekt för att cirkulera och återvinna personalens plastskyddsförkläden. Nu arbetar man med en upphandling för att kunna sprida konceptet vidare.

Här blir använda plastförkläden nya

I början av covid-19-pandemin etablerade Karolinska universitetssjukhuset inköpsorganisationen ”Command Center” – en central enhet som ansvarade för att säkerställa tillgången till sjukvårdsmaterial under pandemin. Johanna Albert, överläkare och docent vid Anestesi och Intensivvårdskliniken på Danderyds sjukhus, med bakgrund inom både intensivvård och operationsverksamhet, tillfrågades att delta i gruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det rådde en betydande brist av skyddsförkläden, vilket blev särskilt tydligt på Huddinge sjukhus IVA-enhet. Personalen där uttryckte att de inte skulle arbeta under påskhelgen om de inte tillhandahölls tillräckligt med förkläden och skyddsrockar. Vi var tvungna att hitta en lösning, säger Johanna Albert till Miljö & Utveckling.

Företaget Trioworld, som normalt specialiserar sig på tillverkning av tunn plastfilm i form av bland annat sopsäckar, tog kontakt med inköpsorganisationen och erbjöd skyddsrockar. Dock berättar Johanna Albert att modellen de föreslog hade en mycket snäv passform och var helt enkelt inte optimal.

– Med kapacitet att leverera 3 500 rockar per dygn, och utan mer lämpliga alternativ, accepterade vi deras erbjudande. Men några veckor senare, när leveranserna från Kina återupptogs, minskade behovet av Trioworlds rockar. Trots detta imponerades jag av deras engagemang och föreslog att vi kunde fortsätta samarbetet om de skapade en förbättrad design och återanvände de använda förklädena, berättar Johanna Albert.

Trioworld Accepterade utmaningen och med tiden initierades ett pilotprojekt vid Danderyds sjukhus. Numera cirkulerar plastförklädena i stället för att slängas till förbränning.

– När produkterna har tjänat ut sitt syfte, sorteras de färgkodade påsar, komprimeras, smälts ned och förvandlas till nya förkläden, säger Johanna Albert.

Vidare beskriver hon att piloten har blivit mycket väl mottagen. Att personalen är positivt inställd till de nya förklädena då de täcker de områden de ska, är bekväma att bära, saknar oönskad lukt och inte orsakar något prassel när man rör sig.

På sjukhuset komprimeras förklädena innan de transporteras till en sortering- och återvinningsanläggning. Vid återvinningsanläggningen sorteras och smälts de ner till pellets, som sedan används för att tillverka nya förkläden.

Svensk sjukvård är en betydande konsument av plastmaterial. Enligt uppskattningar från Naturvårdsverket förvärvar sjukvården årligen över en miljard engångsprodukter. Historiskt sett har dock återanvändning av plastprodukter inom sjukvården utgjort en utmaning på grund av de strikta hygienkraven som måste upprätthållas.

– Invändningen kring hygienkrav kom också från ledningsgruppen, eftersom alla produkter som anses vara engångsprodukter inom vården normalt måste brännas och inte återanvändas på något sätt. Jag ifrågasatte emellertid hur man kunde tillämpa en sådan regel på förkläden som smälts ned vid 187 grader och sällan blir allvarligt nedsmutsade. Jag framhöll även vikten av att anpassa reglerna med hänsyn till miljön. Till slut backade de och sa att det var okej, säger Johanna Albert.

Trioworld är också engagerade i ett samarbetsprojekt med IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet med detta projekt är att utveckla en metod som garanterar att steriliseringsegenskapen bevaras under plaståtervinningsprocessen.

Anna Carlson, som arbetar med affärsutveckling på Trioworld, berättar att en livscykelanalys visar att de cirkulärt producerade förklädena ger nästan 66 procent procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossila plastförkläden som förbränns. Detta enligt en intern LCA-analys som jämför skyddskläder producerade av jungfrulig råvara och går till förbränning med skyddskläder som återvinns 3 gånger.

Intresset för projektet är högt – med pilotanläggningar som etablerats på flera områden i Stockholm. Bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Folktandvården Eastman, Folktandvården i Vasastan och Södertäljes förlossningsklinik.

– Det är tydligt att många känner starkt engagemang för denna fråga. Jag tror att majoriteten inom vårdsektorn är medvetna om den betydande mängden engångsmaterial som hamnar i förbränning, säger Anna Carlson.

Men innan projektet kan införas över hela sjukhus eller på kommun- och regionnivå krävs en upphandlingsprocess. Enligt Johanna Albert, som numera kallas för ”plastpolisen” av sina kollegor, är det just upphandlingen som utgör deras största utmaning.

– Upphandlingsprocessen inom regionen går otroligt långsamt, det är verkligen påfrestande. Jag har dock en känsla av att det snart kommer att börja hända förändringar, och jag hoppas att upphandlingen kommer att vara klar under höstperioden, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.