Här är verktyget som hjälper dig med iso 26000

Ledningssystem Nu blir det lättare att bidra till en hållbar utveckling. I somras lanserades ett nytt verktyg som hjälper organisationer att integrera Iso 26000 i befintliga ledningssystem.

Här är verktyget som hjälper dig med iso 26000

Det är några år sedan vägledningsstandarden Iso 26000 om socialt ansvarstagande kom, men det har tidigare inte funnits något verktyg för att koppla ihop standarden med befintliga ledningssystem. Sverige har därför varit drivande i att ta fram ett så kallat International Workshop Agreement, IWA, kring användningen av ISO 26000. Och i somras blev det klart.

– Nu öppnas en fantastisk möjlighet att inspirera alla som arbetar med ledningssystemstandarderna att också börja använda ISO 26000, säger Staffan Söderberg som varit ordförande för IWA 26-arbetet.

Breddar och fördjupar

IWA 26 är ett dokument som ger användaren hjälp att läsa Iso 26000 ur ett ledningssystemsperspektiv. Tanken är att ge stöd för organisationer som vill arbeta mer strukturerat med socialt ansvarstagande och som redan har infört ett eller flera ledningssystem, till exempel kring kvalitet eller miljö.

– Den kan beskrivas som en katalysator för att bredda och fördjupa arbetet med hållbar utveckling i sina befintliga ledningssystem. Om du exempelvis vill fördjupa ditt arbete kring mänskliga rättigheter så hjälper dokumentet dig att hitta områden som tar upp mänskliga rättigheter i Iso 26000, berättar Staffan Söderberg.

Staffan Söderberg konstaterar att ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö ger en bra grund att stå på. Men för de organisationer som vill bidra till hållbar utveckling räcker det inte. Hur säkerställer man exempelvis att verksamheten undviker korruption eller barnarbete?

Draghjälp från FN

De sju kärnområdena i Iso 26000 tar upp allt från arbetsvillkor och organisationsstyrning till mänskliga rättigheter och miljö. Staffan Söderberg tipsar om att gå igenom de sju kärnområdena och de 37 delomårdena för att hitta de områden som är relevanta och betydande för din organisation, och på så vis prioritera de områden som är viktigast att jobba vidare med. Om din organisation identifierar korruptionsrisker i leverantörskedjan kanske det är viktigt att fördjupa arbetet kring att förhindra korruption och mutor, exempelvis via Iso 37001 Ledningssystem mot mutor.

– Om ni inte har den typen av verksamhet så kanske det räcker med att ni tar fram en policy och grundläggande rutiner, men då vet ni i alla fall att ni äger frågan, poängterar han.

Staffan Söderberg ser att intresset för hållbar utveckling har fått stor draghjälp av FN:s globala hållbarhetsmål som antogs för snart två år sedan i och med att man nu har konkreta och definierade mål som vi alla ska bidra till. Genom att kombinera befintliga ledningssystem och använda Iso 26000 ökar möjligheterna till ett strukturerat och djupare arbete kring frågorna, menar han. Man hittar både nya risker och nya möjligheter.

– Du kan hitta information som gör att du måste välja bort underleverantörer som inte lever upp till grundläggande arbetssätt eller mänskliga rättigheter. Samtidigt kan informationen ge dig idéer till nya affärsmöjligheter.

Jobba på enad front

Att arbetet med hållbar utveckling kan integreras i befintliga ledningssystem på ett enklare sätt öppnar även för fler möjligheter. I och med att olika ledningssystem kan synkas ihop blir det exempelvis lättare att driva frågorna internt.

– Det bästa med IWA 26 är att vi får en nyckel för de som vill ta in socialt ansvarstagande i sina befintliga ledningssystem. Hållbarhetsledningssystem är mer än kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet och IWA 26 kanske kan bidra till att de olika ledningssystemen börjar driva frågorna på gemensam hållbarhetsfront istället för att konkurrera om uppmärksamheten, säger Staffan Söderberg. Då blir det lättare att få gehör för frågorna, tror jag.

 

Fakta

Fakta: IWA 26

När kvalitetsledningssystemet Iso 9001 och miljöledningssystemet Iso 14001 uppgraderades 2015 fick ledningssystemen också en ny struktur, high level structure. Iso 26000 är däremot inte matchad med den strukturen.

I väntan på en eventuell uppdatering av Iso 26000 beslutade Iso-organisationen att ta fram ett så kallat International Workshop Agreement, IWA, kring ISO 26000 och high level structure. Den blev klar i somras. Den fungerar som en korsreferenslista som underlättar arbetet med att integrera standarden för socialt ansvarstagande med andra ledningssystem. Sverige har lett det internationella arbetet i Iso-kommittén tillsammans med Tanzania.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.