Här är trenderna inom hållbarhetsrapportering

Aktuellt Allt fler verksamheter hållbarhetsrapporterar över hela världen. Allra tydligast är trenden i Latinamerika, enligt en rapport från KPMG.

De senaste årens trend, med ett ökat intresse och tuffare krav på att hållbarhetsrapportera, håller i sig. Allra tydligast syns trenden i Latinamerika, där den drivs av regleringar, ökad efterfrågan från utländska investerare och ett behov av att bygga och upprätthålla allmänhetens förtroende.

Det visar en rapport från KPMG, The Road Ahead, där man har studerat hållbarhetsrapporteringen hos 4 900 företag i 49 länder.

– Höga krav från institutionella investerare samt politiska initiativ är globalt sett en drivkraft för rapportering kring hållbarhet, säger Torbjörn Westman, Head of Assurance på KPMG Sverige.

Arbete med FN:målen

Av alla bolag i hela världen, lägger de svenska störst vikt vid att rapportera om FN:s hållbarhetsmål. 68 procent av de svenska bolagen i studien kopplar målen till sina verksamheter. Det globala snittet är 39 procent. Utöver Sverige är Portugal och Mexiko de enda länder i vilka en majoritet av bolagen omnämner hållbarhetsmålen.

– Att svenska bolag i så hög utsträckning uppmärksammar och arbetar med FN:s hållbarhetsmål beror på många faktorer, däribland kultur och politik. Miljö- och hållbarhetsfrågor är ständigt aktuella i Sverige och FN:s hållbarhetsmål är ett sätt för bolag att redovisa på ett kommunikativt sätt vad de gör inom hållbarhet, säger Torbjörn Westman.

Mänskliga rättigheter är ett annat område som bolag i allt större utsträckning belyser i sin rapportering. Vanligast är det i Indien, där 95 procent av företagen nämner detta i sina hållbarhetsreovisningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.