Här är regeringens priolista på kemikaliefronten

Igår tog miljöminister Andreas Carlgren emot en nationell handlingsplan av Kemikalieinspektionen, Kemi. På agendan står bland annat ökad kunskap om kemikaliers kombinationseffekter, dialog med branschen och särskilt fokus på barn.

Här är regeringens priolista på kemikaliefronten

När Kemikalieinspektionens nya handlingsplan om en giftfri vardag presenterades i veckan låg fokus på barn och ungdomar.

– Barn och ofödda barn är generellt sett mer sårbara än vuxna för exponering av farliga kemikalier. Det handlar både om beteende och om att barn i förhållande till kroppsvikt dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft än vuxna. Regeringens ambition är tydlig, vi ska minska riskerna för att utsättas för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö, sade Andreas Carlgren.

Han menar att handlingsplanen blir central för regeringens arbete med kemikalier de kommande fyra åren. Förutom myndigheten kommer även näringsliv, forskning och organisationer att engageras, uppger regeringen. Ett av planens fokus är att stötta frivilliga initiativ för att fasa ut farliga kemikalier, bland annat genom branschdialog. Ett annat att få större kunskap om coktaileffekter. För att kunna driva arbetet får Kemi 100 miljoner kronor extra i anslag mellan 2011 och 2014.

Fakta

Kemis prioriterade områden inom handlingsplanen:

– Agera för förbättrad kunskap, bland annat om kombinationseffekter där kunskapen behöver höjas när det gäller den samlade exponeringen av små doser av olika kemikalier.

– Effektivisera EU-arbetet inom Reach för att snabba på identifiering, begränsning och utfasning av farliga kemikalier.

– Intensifiera arbetet med att ta bort hälsoskadliga kemikalier i livsmedel, som rester från bekämpningsmedel och kadmium.

– Bättre information om kemikalier i varor till konsumenterna.

– Ökad varutillsyn och bättre kontroll av farliga ämnen i varor.

– Initiera och stödja frivilliga initiativ för att begränsa, fasa ut och ersätta farliga kemiska ämnen. Dialog med branschen prioriteras, bland annat för att öka kunskapen och för att branschen ska sätta upp uppföljningsbara utfasningsmål.

Källa: Regeringen

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.